Benelux gaat samenwerken bij uitzetting

Nederland, België en Luxemburg willen binnenkort gezamenlijk uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen per vliegtuig over de grens zetten. Deze mensen moeten terug naar het land van herkomst.

Dat hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Vreemdelingenzaken van de drie Benelux-landen gisteren in Dublin gezegd, tijdens overleg met hun andere collega's binnen de Europese Unie (EU). De Europese Commissie helpt de drie landen om de kosten te dekken.

De vijftien lidstaten van de EU zetten tot nu toe meestal op eigen houtje uitgeprocedeerden en illegalen het land uit. Ze charteren daarvoor soms speciale vliegtuigen. Maar die vliegtuigen zitten zelden vol. De Nederlandse minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) kondigde eerder al aan dat ze wel gezamenlijke vluchten wilde organiseren, samen met een ander land. Belangrijke reden zijn de kosten. ,,Een vol vliegtuig is goedkoper dan een halfvol vliegtuig'', zei Verdonk gisteren.

Een ander voordeel van samenwerken is een vergroting van het aantal landen van herkomst (waar de uitgezette personen naar terug moeten) dat aan terugkeer wil meewerken. Sommige landen accepteren hun uitgezette onderdanen bijvoorbeeld wel uit Frankrijk, maar niet uit Duitsland.

Nederland zette in de eerste acht maanden van 2003 2572 uitgeprocedeerde asielzoekers uit. Tot nu toe werd alleen met Ierland wel eens samengewerkt bij het uitzetten van mensen. Plannen om dit ook samen met België te doen, liepen spaak op organisatorische problemen.

De Europese Commissie stelde gisteren 30 miljoen euro beschikbaar voor gezamenlijke uitzettingen in de hele EU (dus niet alleen voor de Benelux), voor 2005 en 2006. Dit bedrag gaat in de pot van een nieuw EU-agentschap voor grensbeheer, dat de lidstaten gaat helpen om die gezamenlijke uitzettingen te organiseren.

Het geld is vooral bestemd voor de logistieke voorbereiding, de vluchten zelf en de accommodatie en integratie van de uitgezette personen in het land van herkomst. Eerder al hielp dit agentschap een groep Afghanen aan onderdak en eerste levensbehoeften bij terugkeer in Afghanistan (de reis werd door de lidstaten betaald). Vóór de 30 miljoen euro kan worden uitgegeven, gaat de Europese Commissie een lijst opstellen met voorwaarden waaraan een uitzetting moet voldoen. Zo moet de 'waardigheid' van de uit te zetten persoon onderweg worden gewaarborgd.