Alle fractieleiders nu in geheime commissie

Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer maken voortaan deel uit van de geheime Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD). Dat heeft de Kamer gisteren besloten.

Alleen SP-fractievoorzitter Marijnissen weigert zitting te nemen in de commissie.

Hiermee komt een eind aan de beperkte opzet van deze commissie, die sinds de jaren vijftig in principe uit de fractievoorzitters van de vier grootste partijen bestond en die uit naam van de gehele Kamer inzicht heeft in geheime rapporten van de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD.

De werkwijze van de commissie bleek vorig jaar in de zaak Mabel Wisse Smit omstreden. Commissievoorzitter Verhagen (CDA) stelde toen voor de commissie voor alle fractievoorzitters open te stellen, aldus zijn woordvoerder. De grote partijen in de Kamer zijn inmiddels alle teruggekomen van het traditionele argument voor een meer beperkte samenstelling – dat een brede opzet meer risico oplevert dat aan de CIVD verstrekte informatie uitlekt.

Een rol in de besluitvorming speelde dat eind vorig jaar op een Europees treffen van soortgelijke commissies uit alle EU-landen bleek dat in landen als Duitsland en Groot-Brittannië wél alle partijen in zo'n commissie zitten, zonder dat dit tot problemen leidt.

Leden van de CIVD mogen over wat in de commissie aan materiaal van de inlichtingendiensten ter tafel komt geen mededelingen doen, ook niet aan hun eigen fractiegenoten. De CIVD heet in de wandeling daarom ook wel de `commissie stiekem'.