Verzet tegen scherpere WAO-keuring

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer verzetten zich tegen de plannen van minister De Geus (Sociale Zaken) om al per 1 juli de keuringseisen voor de WAO aan te scherpen. Zij twijfelen of verdere ingrepen in de wetgeving nodig zijn.

Daarom wilden zij vanochtend eerst opheldering over schattingen van het aantal nieuwe WAO'ers, die de afgelopen weken in de media zijn verschenen. Ook willen zij weten wat het effect is van een alternatief WAO-plan van de Sociaal-Economische Raad (SER). De LPF was overigens afwezig tijdens het debat.

De minister wilde beide vragen nog niet beantwoorden. Hij wil het SER-advies afwachten, alvorens met de Kamer te debatteren over zijn plannen.

De Kamer voerde vanochtend op verzoek van Kamerlid Bussemaker (PvdA) een spoeddebat naar aanleiding van ramingen die de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) vorige week openbaar maakte. De NVvA berekende dat, als de plannen van De Geus doorgang vinden, naar schatting 30 tot 40 procent van de huidige 787.000 WAO'ers gekort zal worden op zijn uitkering of deze volledig zal kwijtraken. Volgens de NVvA krijgen werknemers in de plannen van de minister alleen nog een WAO-uitkering als zij de Nederlandse taal beheersen en met een computer kunnen werken.

Kamerlid Vendrik (GroenLinks) noemde de minister een ,,boekhouder'' die alleen bezig is met rekenmodellen en geen rekening houdt met de realiteit. ,,Van al die mensen die nu in de WAO zitten, vonden wij het vroeger niet nodig dat zij Nederlands leerden of met een computer konden werken. Nu krijgen ze straks geen uitkering meer omdat ze dat niet kunnen'', zei hij.

Bussemaker (PvdA) vroeg de minister toe te zeggen dat WAO'ers die hun uitkering verliezen omdat zij geen Nederlands spreken, een taalcursus aangeboden krijgen. Verburg vond dat de ,,eigen verantwoordelijkheid'' van deze mensen. Bussemaker wees vervolgens op de wachtlijsten voor cursussen.

De minister heeft de SER advies gevraagd over zijn plannen. De leden van de SER-commissie die het advies voorbereidt, bereikten gisteren onderling overeenstemming. Zij zouden minder strenge keuringseisen dan De Geus bepleiten, terwijl het aantal nieuwe WAO'ers toch fors zou dalen. De overige SER-leden moeten het advies nog goedkeuren.

De coalitiepartijen vonden het debat prematuur. Verburg (CDA) had geprobeerd het debat uit te stellen, omdat het volgens haar zinloos is te praten op basis van ,,niet onderbouwde cijfers'' en een nog niet verschenen SER-advies.