Ross handhaaft eigen bijdrage thuiszorg

Staatssecretaris Ross-Van Dorp (CDA, Volksgezondheid) handhaaft de verhoging van de `eigen bijdrage' die klanten van de thuiszorg dit jaar moeten betalen. Wel gaat ze zich meer bemoeien met de informatie aan de gebruikers van thuiszorg over de verhoging.

De brief waarin gebruikers van thuiszorg in december werden geïnformeerd over die bijdrage in 2004, en die volgens thuiszorgbedrijven tot grote verwarring en onrust heeft geleid, is vooraf onder meer door hun landelijke organisatie goedgekeurd.

Dit bleek gisteren tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer over de brief van het Centraal Administratie Kantoor, dat de bijdragen int.

De brief was voor sommige thuiszorggebruikers onduidelijk. Vooral klanten uit de lagere inkomensgroepen zouden geschrokken zijn van de bedragen die vanaf 1 januari moeten worden betaald, zo betoogden in december onder meer de thuiszorgbedrijven. De brief plus de verdubbeling van de eigen bijdrage (voor de minima tot maximaal vier euro per week) zou volgens verschillende organisaties veel mensen er toe hebben gebracht af te zien van thuiszorg. Volgens voorlopige cijfers zouden naar schatting tussen de twee- en vierduizend gebruikers met de thuiszorg zijn gestopt, circa 0,5 procent van het totale klantenbestand.

Ross laat onderzoek doen naar de opzeggers. Ze wil weten hoeveel het er precies zijn, waarom ze hebben opgezegd en of ze op dit moment hulp krijgen. Hoeveel `eigen bijdrage' iedere klant moet gaan betalen wordt in maart duidelijk als het Centraal Administratiekantoor (CAK) de eerste rekeningen heeft verzonden.

De staatssecretaris gaat nog met het CAK na of het wenselijk is in februari de klanten nog een brief te sturen waarin staat wat voor hen de maximale `eigen bijdrage' kan zijn. Hierbij worden onder meer ook de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, patiëntenorganisaties en de belastingdienst betrokken.

Het gaat, aldus Ross, vooral over de vraag of deze brief niet beter achterwege kan blijven om het aantal ,,schrikmomenten'' zo klein mogelijk te houden. Ook laat ze uitzoeken of grote groepen thuiszorggebruikers mogelijk onevenredig zwaar worden getroffen door de verhoging van de eigen bijdrage en als de compensatie daarvoor onvoldoende is. Als dit het geval mocht zijn, zal ze in het kabinet nagaan of een extra tegemoetkoming mogelijk is, zo beloofde Ross de Kamer.

Ross wees een voorstel van de oppositie van de hand om een `eigen bijdrage' uit te stellen voor dagbehandelingen in inrichtingen in de gehandicaptenzorg en de psychiatrie en in de verpleeghuizen. Deze eigen bijdrage is per 12 juli voorzien. De hoogte van deze bijdrage is, net zoals in de thuiszorg, afhankelijk van het inkomen van de gebruiker.