Rijk probeert schade bouw te verhalen

Vier departementen gaan via de rechter proberen enkele tientallen miljoenen euro schade te verhalen op bouwbedrijven die door bouwfraude te hoge prijzen hebben gerekend voor projecten.

Het gaat om projecten die zijn uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Defensie en Justitie. De departementen hebben de betrokken aannemers inmiddels gedagvaard, of staan op het punt dat doen, nadat eerdere sommaties niet tot resultaat hebben geleid. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van VROM, dat de schadeclaims coördineert, vanochtend bevestigd.

Door deze `proefprocessen' wil het rijk inzicht krijgen in de kansen om ook in andere gevallen van bouwfraude in civielrechtelijke procedures de schade te verhalen die is ontstaan als gevolg van vooroverleg en prijsafspraken tussen bouwbedrijven.

De ministeries hebben niet bekendgemaakt tegen welke bedrijven hun claims zijn gericht. Vorige maand besloot het openbaar ministerie vier bouwbedrijven, BAM, Heijmans, Koop Tjuchem en VolkerWessels, en twaalf werknemers van bouwondernemingen strafrechtelijk te vervolgen wegens hun aandeel in de bouwfraude.

Bij Justitie betreffen de claims fraude bij de bouw van centra voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, bij Verkeer en Waterstaat om projecten van Rijkswaterstaat. Behalve de ministeries bereiden ook ongeveer zestig gemeenten schadeclaims voor tegen bouwondernemingen. Zij hebben zich daartoe verenigd in de Stichting Regres en Verhaal Kosten Bouwfraude. Daarnaast hebben gemeenten en VROM honderden bouwfraudezaken aanhanging gemaakt bij de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven.

De schadeclaims zijn het gevolg van de parlementaire enquête bouwfraude, die vorig jaar blootlegde hoe het systeem van prijsafspraken en vooroverleg in de bouwwereld functioneerde.

Kamerlid Marijke Vos (GroenLinks), die de commissie voorzat, beschuldigde het kabinet er gisteren in het tv-programma Netwerk van dat het ,,de Kamer om de tuin leidt'' door een toezegging aan de commissie niet na te komen. In plaats van het hanteren van ,,strikte regels'' voor bouwprojecten, zou het kabinet aansturen op een vrijblijvende handleiding. Dat zou blijken uit een e-mail van het ministerie van Economische Zaken aan andere departementen uit november.

Minister Brinkhorst (EZ) liet in een reactie weten dat sprake is van een ,,misinterpretatie van een gedateerde e-mail''. Het ministerie tracht wel ,,uitvoerbare beleidsregels'' te formuleren, waarover het kabinet binnenkort spreekt. De minister liet weten dat een cultuuromslag in de bouw naar zijn oordeel onverminderd nodig is.