Regels voor reizen van omroepen

Vanaf 2005 gelden er strengere regels voor ledenreizen van omroepverenigingen. Dat heeft het Commissariaat voor de Media, de toezichthouder van het publieke bestel, vandaag bekendgemaakt. Het commissariaat wil voorkomen dat mensen alleen lid worden van een omroepvereniging om mee te kunnen op reizen. Ledenreizen moeten voortaan een ,,duidelijk verenigingskarakter'' hebben. Ook moeten leden tijdens de reis de gelegenheid hebben ,,bij te dragen aan de beleidsvorming van de vereniging'', bijvoorbeeld door over programma's en het gevoerde beleid te spreken. Het commissariaat beoordeelt achteraf of de reizen aan de regels voldoen.