Privacybeperking

Het is juist dat ik het debat over privacybeperkende straffen heb aangezwengeld tijdens de behandeling van de begroting van justitie (`Privacy mag op de helling', NRC Handelsblad, 6 januari).

Ik wil echter graag de indruk wegnemen dat het mijn bedoeling was om foto's van veelplegers te publiceren. Mijn motie vroeg de regering te onderzoeken hoe de privacy van een kleine groep die herhaaldelijk veel overlast veroorzaakt, ingeperkt kan worden, zodat instanties (niet burgers) effectiever tegen de overlast kunnen optreden. Nu kan de politie bijvoorbeeld niet achterhalen of veelplegers onder behandeling staan wegens drugsgebruik of dat zij huurachterstanden hebben. Privacy beperkende straffen voor een kleine groep die reeds veroordeeld is, zijn veel beter dan wat er nu gebeurt: de privacyrechten van alle Nederlanders worden ingeperkt.

Minister Donner heeft tijdens het debat verklaard bereid te zijn het onderzoek in te stellen indien de Tweede Kamer daarom vroeg. Helaas kreeg de D66-motie geen Kamermeerderheid, maar slechts steun van LPF, SGP, SP en PvdA. Het onderzoek zal er dus niet komen. Een gemiste kans mijns inziens. Wellicht dat de vernieuwde publiciteit nieuwe inzichten zal brengen bij de collega's.

    • Lousewies van der Laan
    • Tweede-Kamerlid D66