Peijs: maatregelen tegen milieuclub

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) wil Milieudefensie financieel aanpakken als deze organisatie nog een keer de toegang tot haar ministerie blokkeert. Ze zal dan eventueel ook in het kabinet het stopzetten van de subsidie voor Milieudefensie gaan bepleiten.

Dit schrijft Peijs vandaag aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen die haar waren gesteld naar aanleiding van een blokkade door Milieudefensie in november. De actiegroep sloot toen de toegang tot het ministerie van Verkeer en Waterstaat af uit protest tegen bezuinigingen op het openbaar vervoer.

De drie uur durende blokkade betekende voor haar ministerie een schadepost van 68.364 euro aan gederfde loonkosten, zo antwoordt Peijs het Kamerlid Hermans (LPF) dat de vragen stelde. Milieudefensie krijgt geen subsidie van Verkeer en Waterstaat, waardoor ze schade ook niet op de subsidie in mindering kan brengen, schrijft Peijs, als antwoord op de suggestie van Hermans om dit te doen.

Miljoendefensie ontvangt jaarlijks zo'n 1,2 miljoen euro aan directe subsidie van de overheid. Zo betaalt het ministerie van Buitenlandse Zaken 157.000 euro en ontvangt de organisatie 1,1 miljoen euro van het ministerie van VROM. Via de Postcodeloterij gaat er jaarlijks ook nog eens zo'n 1,3 miljoen euro naar Milieudefensie.

Vorig jaar kwam de subsidie aan Milieudefensie ook al onder vuur te liggen. Toen liet de toenmalige VVD-fractieleider (en huidige minister van Financiën) Zalm zich zeer kritisch uit over subsidies aan organisaties als Milieudefensie ,,die zich vooral bezighouden met het frustreren van democratisch genomen besluiten''.

Juist dit soort organisaties moet in staat zijn de eigen broek op te houden, aldus Zalm destijds. ,,Betalende leden moeten de financiële basis vormen en niet overheidssubsidie.''