Onderzoek naar justitie Antillen

De Antilliaanse minister van Justitie, B. Komproe, laat een onderzoek instellen naar het functioneren van het openbaar ministerie, de Kustwacht, het recherchesamenwerkingsteam (RST) en het Antilliaanse politiekorps.

Een daartoe op te richten `commissie rechtshandhaving' moet ,,het falen'' van de OM-top in het onderzoek verwerken. Dat falen betreft volgens Komproe het aannemen van een lunchuitnodiging van minister Donner (Justitie) en minister De Graaf (Koninkrijksrelaties) begin deze maand, tijdens een werkbezoek op de Antillen. Komproe wist van deze bespreking niets af en bestempelt deze daarom als een geheime bespreking.

Op 15 januari stuurde Komproe de procureur-generaal een brief waarin hij het vertrouwen in hem opzegt en aankondigt een ontslagprocedure te starten. Gisteren erkende hij dat hij niet de bevoegdheid heeft om de door de Kroon aangestelde procureur-generaal D. Piar te ontslaan zoals hij van plan was, maar hij blijft erbij dat het vertrouwen in Piar ,,ernstig is geschaad'' door het incident en dat er sprake is ,,van een groot gebrek aan respect''.

Komproe haalde gisteren ook fel uit naar de Nederlandse ambtenaren op Curaçao die ressorteren onder minister De Graaf. Zij bereiden onder meer werkbezoeken van bewindslieden voor. Volgens Komproe hanteren zij ,,een dubbele agenda''. Eerder al kondigde de Antilliaanse regering aan dat Nederlandse medewerkers van justitie die gegevens aan de Nederlandse regering doorspelen worden beschouwd als spionnen en zullen worden ontslagen.