Nicolaï start campagne voor `Europajaar'

Staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken, VVD) heeft vanmorgen in Den Haag officieel het `Europajaar' ingeluid. Nicolaï onthulde een logo en een vlag, ontwikkeld om de burgers attent te maken op het feit dat er dit jaar op Europees gebied belangrijke ontwikkelingen staan te gebeuren. In 2004 wordt de Europese Unie uitgebreid met tien lidstaten en op 10 juni worden verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. Bovendien is Nederland vanaf 1 juli zes maanden voorzitter van de Europese Unie.

De bij het `Europajaar' horende voorlichtingscampagne van het kabinet zal overigens pas in maart op gang kunnen komen. Inmiddels zijn enkele bureaus aangezocht om hiervoor met voorstellen te komen, zo verklaarde Nicolaï eerder op de ochtend tijdens overleg met de Tweede Kamer.

Een ,,domper'' hierbij, zo erkende Nicolaï, is dat Nederland een subsidie van 560.000 euro van de Europese Commissie, waarop het had gerekend, dreigt mis te lopen. Reden hiervoor is dat men in Brussel heeft besloten kritischer te kijken naar de budgetten voor voorlichtingsactiviteiten. Omdat de subsidie waarschijnlijk niet doorgaat, zal de voorlichtingscampange wat soberder moeten worden dan eerder beoogd, zei Nicolaï. VVD-kamerlid Van Baalen vond dat Nicolaï bij zijn collega's in het kabinet om extra geld moet vragen, maar de staatssecrataris heeft daar weinig zin in. Het kabinet heeft nu eenmaal gekozen voor een zuinig beleid, zo betoogde hij.

Ook de sponsoring van het EU-voorzitterschap door het bedrijfsleven komt nog niet van de grond. Het kabinet had bedrijven om bijdragen in natura gevraagd, bijvoorbeeld door vergaderruimte of auto's beschikbaar te stellen, maar bedrijven tonen vooralsnog weinig belangstelling.

De PvdA vindt dat het kabinet beter zijn best moet doen om het bedrijfsleven over de streep te trekken, maar de VVD vindt dat sponsoring eigenlijk niet nodig moet zijn. ,,De overheid moet in principe zelf betalen.''

In de Tweede Kamer kondigde Nicolaï aan dat het kabinet een genuanceerde voorlichtingscampagne wil houden. Het kabinet wil niet slechts ,,een eendimensionale pro-campagne'', waarin alleen de voordelen van Europa worden onderstreept. ,,De campagne moet ook confronterend zijn'', aldus Nicolaï.

Het overleg over de vraag hoe het publiek in dit `Europajaar' dient te worden voorgelicht kon slechts op matige belangstelling van de Tweede-Kamerfracties zelf rekenen. Slechts de drie grote fracties, CDA, PvdA, VVD, alsook de LPF hadden de moeite genomen woordvoerders naar het overleg te sturen.

Nicolaï verklaarde het debat zoveel mogelijk te willen stimuleren. Een goed voorbeeld was volgens hem de mede door zijn eigen VVD geïnspireerde verhitte debatten in de herfst van 2002 over de uitbreiding van de EU met tien nieuwe lidstaten. Dit leidde tot een discussie met het Kamerlid Timmermans (PvdA), die stelde dat dat vooral een gevolg was van de sterke onderlinge verdeeldheid over `Europa' in het kabinet.