Drie tot vijf jaar voor Irak weer leger heeft

Het kost zeker drie tot vijf jaar om weer een respectabele Iraakse strijdmacht op de been te brengen.

En dat lukt alleen als als het buitenland ruimhartig hulp geeft en bespaard wordt op welzijnsprogramma's voor de bevolking.

Dat zei gisteren de Amerikaanse generaal die verantwoordelijk is voor de opleiding van het nieuwe Iraakse leger. Op een persconferentie in Washington voegde generaal-majoor Paul Eaton er echter aan toe dat dit ,,het theoretisch concept van een soldaat'' is. ,,De rest van de vraag moet worden beantwoord door diegenen die de politiek leiden; de leiders die vaststellen hoe de middelen worden toebedeeld over het spectrum voor de natie.'' Op een vervolgvraag over de duur van de Amerikaanse aanwezigheid in Irak – nu 130.000 man – antwoordde hij ontwijkend.

Eaton schatte dat Irak ,,tussen acht en 12 divisies'' nodig heeft om over een geloofwaardige afschrikking te beschikken of een robuuste verdediging tegen aanvallen vanuit het buitenland. Divisies tellen ongeveer 10.000 man. Daarvan moet 40 tot 60 procent uitgerust zijn en capabel om te gaan met tanks, gevechtsvoertuigen, artillerie en gevechtshelikopters. ,,Dit is een rauwe buurt en en drie lichte infanteriedivisies volstaan niet'', zei hij. ,,Dus als er haast bij is, en je offert het welzijn van de burgers van Irak op en je krijgt buitensporige hulp van donorlanden, schat ik dat je zo'n macht op zijn vroegst over drie tot vijf jaar kan leveren.''

De drie lichte infanteriedivisies waarnaar Eaton verwees zijn precies dat waarin de Amerikaanse plannen voor de komende maanden voorzien. Hiervan zijn tot dusverre twee bataljons na een training van een paar maanden opgeleverd. Van het eerste bataljon deserteerden binnen een maand 200 van de 650 soldaten, met name wegens de lage soldij die bij 60 dollar per maand begint. Twee weken geleden stelden de Amerikanen extra gevarengeld in, waardoor de soldij van sommige militairen ongeveer wordt verdubbeld.

Generaal Eaton toonde zich niet onder de indruk van de soldaten en onderofficieren van Saddam Husseins oude leger die na een onderzoek van hun achtergrond tot de nieuwe strijdmacht zijn toegelaten, 60 procent van het totale aantal nieuwe rekruten. ,,Wat betekent voorafgaande militaire dienst? Niet veel, van wat we zien'', zei hij. Daarentegen vond hij de officieren ,,tamelijk goed''.