Brussel wil steun aan scheepsbouw jaar verlengen

De Europese Commissie wil de tijdelijke regeling waarbij nationale overheden hun scheepsbouw mogen ondersteunen tot 2005 verlengen. Dat is een jaar langer dan eerder was overeengekomen. In een reactie verklaarde staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken dat Nederland nog geen geld heeft gereserveerd om zijn scheepsbouw tot 2005 financieel te ondersteunen.

Hoewel de Europese Commissie in beginsel sterk gekant is tegen subsidiëring van de scheepsbouw in Europa werd toch besloten ondersteuning van de sector toe te staan vanwege oneerlijke concurrentie van het grootste scheepsbouwland ter wereld, Zuid-Korea. De markt voor het bouwen van grote schepen als tankers, bulk-carriërs en containerschepen is al grotendeels in Zuid-Oostaziatische handen (ook Japan heeft een florerende scheepsbouwsector), maar in het bouwen van speciale vaartuigen als bijvoorbeeld baggerschepen kan Europa het concurrentiegeweld uit Azië nog enigszins bijbenen. Maar ook deze markten worden langzaam maar zeker vanuit Zuid-Korea met dumpingprijzen bewerkt.

Daartegen loopt een klacht van de Europese Unie bij de wereldhandelsorganisatie WTO. Omdat de WTO nog geen uitspraak heeft gedaan in de heikele kwestie heeft Brussel gisteren voorgesteld de Europese steunregeling te verlengen totdat er meer duidelijkheid komt. De regeling houdt in dat overheden maximaal 6 procent van de aanneemsom mogen betalen van bepaalde typen schepen, zoals containerschepen en chemicaliëntankers.

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen om de Nederlandse scheepsbouw, omdat die naast de het `gevaar' uit Azië ook het slachtoffer dreigt te worden van oneerlijke concurrentie binnen de Europese Unie, onder meer vanuit Spanje. Drie Nederlandse werven is door de de concurrentievervalsing uit Spanje door de overheid een subsidie toegezegd van ruim 18 miljoen euro. Maar EZ mag het bedrag niet uitkeren aan de werven omdat Brussel dat verbiedt.

Gezien de moeilijke omstandigheden van de branche willen PvdA en de kleine christelijke partijen ook na 1 april doorgaan met een regeling om de scheepsbouw te steunen met ongeveer 60 miljoen euro per jaar. Staatssecretaris Van Gennip wil zich in internationaal overleg sterk maken voor een Europese regeling voor de scheepsbouw die dan uitgevoerd zou moeten worden door de Europese Investeringsbank. Landen binnen de EU zouden dan niet langer op een oneerlijke manier met elkaar kunnen concurreren, terwijl Europa dan nog wel een vuist zou kunnen maken tegen Zuid-Korea.