BBC kritiseert eigen berichten voor oorlog Irak

De BBC heeft gisteren in een documentaire zware kritiek geuit op de eigen berichtgeving over de aanloop naar de oorlog in Irak. De documentaire was een anderhalf uur durende, minutieuze reconstructie van de affaire rond de dood van wapenexpert David Kelly.

Volgende week verschijnt een voor premier Blair uiterst riskant rapport van de commissie-Hutton, die onderzoek deed naar de dood van Kelly. Deze maakte afgelopen zomer vermoedelijk een einde aan zijn leven onder druk van de publiciteit over zijn persoon.

In de BBC-reconstructie werden beelden getoond van een nooit uitgezonden interview met Kelly van oktober 2002. Daarin noemt hij Saddams massavernietigingswapens een directe bedreiging: ,,Zelfs als ze niet werkelijk gevuld zijn en klaarstaan, bestaat de mogelijkheid om ze binnen enkele dagen of weken te vullen en in te zetten.'' Kelly zei ook dat de kracht van Saddams wapenprogramma ,,sterk verminderd is sinds 1990-'91'' en hooguit een bedreiging vormt voor de regio zelf.

De documentaire was zowel kritisch over de leiding van de BBC als over BBC-journalist Andrew Gilligan, die op 29 mei 2003 had gezegd dat de regering-Blair in een rapport de dreiging van wapens voor massavernietiging overdreef. Op basis van een anonieme bron die bij de samenstelling van het rapport betrokken was, noemde hij de claim in het rapport dat dergelijke wapens binnen 45 minuten inzetbaar waren ,,fout''. De regering zou dat vooraf hebben geweten. Die uitzending leidde tot een grote ruzie tussen BBC en regering. In dat tumult kwam ook de naam van de anonieme bron, David Kelly, in de openbaarheid.

Tijdens verhoren door de commissie-Hutton was al gebleken dat Gilligan de woorden van Kelly onzorgvuldig heeft weergegeven. De documentaire stelt nu dat de BBC-leiding Gilligan verdedigde zonder zich nauwkeurig op de hoogte te hebben gesteld van de gang van zaken: ,,Centraal in de verdediging van de BBC stond dat zorgvuldig was weergegeven wat een betrouwbare bron had gezegd tegen zijn verslaggever. Terwijl hem al eerder de les was gelezen wegens onzorgvuldig taalgebruik.''

Greg Dyke, algemeen-directeur van de BBC, en Richard Sambrook, directeur van de nieuwsredactie, hebben de documentaire vooraf niet gezien. Wegens hun betrokkenheid bij de affaire-Kelly gaven ze de makers de vrije hand.

De Britse oppositie is verbijsterd dat het interview met Kelly niet is getoond tijdens de verhoren van de commissie-Hutton. De opname is volgens de BBC wel aan Hutton beschikbaar gesteld. Zowel Michael Ancram (Tories) als Menzies Campbell (LibDem's) noemde gisteren Kelly's uitlatingen in strijd met de visie van de regering.