Bandenfabrikant voldeed niet aan voorschriften

Doordat de verantwoordelijkheid op het toezicht enkele malen tussen provincie en gemeente wisselde, heeft het grondstoffenmagazijn van bandenfabrikant Vredestein in Enschede jarenlang niet voldaan aan de geldende milieu- en veiligheidseisen. Ook was de controle op de handhaving van de vergunningen door de provincie Overijssel en de gemeente Enschede niet grondig genoeg. Dit concludeert de VROM-inspectie in een onderzoeksrapport over de brand die in augustus vorig jaar het grondstoffenmagazijn in de as legde.

Bij het bestrijden van de brand stroomde verontreinigd bluswater het nabijgelegen Twentekanaal in. Het kanaal raakte daardoor ernstig vervuild. Het is nog steeds gesloten voor scheepvaartverkeer. Enkele opgesloten schepen mochten na een maand het kanaalvak verlaten.

De gevolgen van de brand waren mogelijk minder desastreus geweest als het magazijn had voldaan aan de eisen op het gebied van bluswateropvang, branddetectie en -preventie. De veiligheidseisen voor bedrijven die werken met chemische stoffen zijn in 1992 verscherpt, na de ernstige verontreiniging van de Rijn door een brand bij het Zwitserse chemieconcern Sandoz. Omdat sindsdien de provincie Overijssel en de gemeente Enschede wisselend verantwoordelijk waren voor de vergunningverlening, werden de verscherpte eisen pas in december 2002 aan Vredestein opgelegd. Het bedrijf moest hier uiterlijk 1 januari 2004 aan voldoen. ,,Het veelvuldig wisselen van bevoegd gezag heeft de continuïteit en kwaliteit van de vergunningverlening en toezicht/handhaving negatief beïnvloed'', concludeert de VROM-inspectie. Omdat de controles volgens de VROM-inspectie ,,onvoldoende diepgang'' kenden, hebben gemeente en provincie lange tijd niet geweten dat de vergunning ,,op essentiële onderdelen'' niet aan de richtlijnen voldeed.

Vredestein heeft de geldende vergunning met betrekking tot het grondstoffenmagazijn ,,behoorlijk'' nageleefd, al had het bedrijf door een onvolledige documentatie een onjuist beeld van de risico's van de opgeslagen stoffen. De VROM-inspectie vindt dat de nieuwbouwplannen van Vredestein opnieuw moeten worden getoetst. Volgens de provincie Overijssel, die vanaf 2000 verantwoordelijk is voor de vergunningverlening, is er geen verband tussen de gevolgen van de brand en de geconstateerde tekortkomingen. De gemeente Enschede legt de oorzaak voor de gebrekkige handhaving bij de vele wisselingen van het bevoegd gezag.