Arbeidsverdeling 1

Met grote interesse ben ik begonnen de verhandeling van Paul Scheffer te lezen over verzorgingsstaat en immigratie (Opinie & Debat, 10 januari). Het is in Nederland immers weinigen gegeven de perikelen in de `Polder' zo in een internationaal kader te plaatsen dat een nieuw perspectief ontstaat. Toen ik echter bij de clou was aangekomen, kon het voorgaande me gestolen worden.

,,Laat de goederen komen, zodat de mensen blijven.'' Een grotere dooddoener had Paul Scheffer niet kunnen bedenken. Hij suggereert dat hij zich niet wil laten meeslepen door de stroom van de mondialisering, maar schijnt niet te beseffen dat zijn `oplossing' naadloos aansluit bij de dogma's van de architecten van diezelfde mondialisering. Kennelijk heeft Scheffer zelf nog onvoldoende nagedacht over internationale arbeidsverdeling en protectionisme of bijvoorbeeld onderzocht wat de gevolgen zijn van de hedendaagse toepassing door beleidsmakers van een ruim twee eeuwen oude vrijhandelstheorie. Ik kan hem aanraden eens in Afrika te gaan kijken, wat ze daar allemaal in huis hebben om onze markten te veroveren.