Affaire-Oudkerk 3

De Amsterdamse gemeentepolitiek oordeelt dezer dagen over de zonden van wethouder Oudkerk. Er zijn echter grote zonden, kleine zonden en schijnzonden (nog los van de deugden van deze wethouder).

Anders dan NRC Handelsblad op 19 januari suggereert, meen ik dat Oudkerk goede redenen had om geen melding te maken van een afgedane Haagse chantagekwestie ten overstaan van de kandidaatsstellingscommissie onder mijn voorzitterschap in 1991.

In het gesprek met de NRC veroorloofde ik mij zelfs een speculatie die de krant niet haalde. Als Oudkerk de chantage wel zou hebben gemeld, dan zouden wij hem toch bovenaan op de voordracht hebben geplaatst, met een argument over gedane zaken en nieuwe verantwoordelijkheden in de Amsterdamse toekomst.