Weinig geld voor viering band Marokko

Volgend jaar vieren Nederland en Marokko het feit dat zij dan 400 jaar officiële relaties onderhouden. Meer wederzijdse kennis is nuttig, gezien de grote Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Maar veel geld is er nog niet.

Volgend jaar vieren Nederland en Marokko dat er 400 jaar officiële banden tussen beide landen bestaan. Een goed moment om de wederzijdse kennis te vergroten, omdat op die manier het onderlinge begrip met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland verbeterd kan worden. Maar voorlopig worstelt de stichting die verantwoordelijk is voor de organisatie nog vooral met de vraag hoe men aan geld moet komen, zo bleek gisteren tijdens de presentatie van de stichting `Marokko Nederland 400' in een hotel in de Marokkaanse havenstad Casablanca.

het bestuur van de stichting, onder leiding van de Nederlandse emeritus hoogleraar geschiedenis Henk Wesseling, toonde zich gisteren teleurgesteld over de terughoudende opstelling van de Nederlandse overheid waar het de financiering van de viering betreft. Reden hiervoor is dat de overheid in Nederland op het standpunt staat dat dat iedere vorm van nationale presentatie in het buitenland zichzelf moet bedruipen. De Marokkaanse overheid heeft nauwelijks geld om bij te kunnen dragen in de kosten.

,,Het zal u misschien verbazen'', zo legde Wesseling de zaak uit aan de Marokkaanse pers, ,,Maar de viering is een privé-initiatief.'' Verbazing was er duidelijk bij de journalisten, omdat de Marokkaanse koning Mohamed VI samen met kroonprins Willem-Alexander zich beschikbaar hebben gesteld als beschermheren van de stichting. In Marokko betekent de steun van de koning dat de kwestie vrijwel automatisch wordt beschouwd als staatsaangelegenheid.

De initiatiefnemer zelf, de onlangs gepensioneerde hoogleraar geschiedenis en Marokko-deskundige Hermijn Obdeijn, wees onomwonden op de geringe toeschietelijkheid in ministeriële kring. Het idee was ontstaan uit de eerste contacten die de Republiek der Zeven Provinciën in 1605 ondernam door een honderdtal Moorse galeislaven die waren buitgemaakt op de Spanjaarden, terug te zenden naar de Sultan in Marokko.

Er moest volgens Obdeijn enige druk gezet op het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken om met een bescheiden startbijdrage voor de organisatie van de herdenking over de brug te halen. Er zijn zeker 300.000 inwoners van Marokkaanse herkomst in Nederland, had Obdeijn de ambtenaren voorgehouden. ,,En wat moesten die er niet van denken als we niets doen aan die 400 jaar?'', aldus de voormalig hoogleraar.

Een viering is zinvol omdat Nederland in Marokko vooral onbekend is, stelt de stichting, terwijl Nederlanders evenmin veel weten van Marokko. En dat tegen de achtergrond van een grote Marokkaanse gemeenschap in Nederland die kampt met een stigma opgelegd door een onhandelbaar groepje tweede generatie-jongeren.

De initiatiefnemers willen het jubileumjaar van de wederzijdse betrekkingen in beide landen vieren met een waaier aan culturele, economische, sportieve en sociale evenementen, die voornamelijk door sponsoring bekostigd zullen worden. Er is inmiddels een website geopend waar alle informatie op zal komen te staan. (www.marokko400.nl)

Het jaar zal van start gaan met een grote tentoonstelling van Marokkaanse kunstschatten in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gisteren bood de Marokkaanse minister van cultuur aan dat er een tentoonstelling van moderne Marokkaanse vormgeving georganiseerd zal worden in een museum in Rotterdam.

De organisatie, die in belangrijke mate in handen is gelegd van het Amsterdamse fundraising en evenementenbureau Brains Unlimited, hoopt eveneens een theaterboot in te richten die vanuit Rotterdam zal vertrekking en dienst doet als een drijvende uitvalsbasis voor optredens en lezingen. Met het Rotterdamse Zuidplein Theater zijn inmiddels contacten gelegd.

In Marokko wordt daarnaast getracht Nederlandse kunstenaars uit te nodigen in de verschillende culturele festivals. Voorts ligt het in de bedoeling om de bestaande samenwerking tussen het AMC en het academisch ziekenhuis Ibn Rochd in Casablanca verder uit te breiden. Bedrijfsdelegaties zullen over en weer bezoeken afleggen, terwijl tevens gewerkt wordt aan een officiëel staatsbezoek van koning Mohamed VI aan Nederland.

Het stichtingsbestuur nodigde gisteren belangstellenden uit om naast de reeds geïnitieerde evenementen met andere ideeën voor bijdragen te komen. Bestuurslid en consul-generaal Wouter Hazelhoff Roelfzema: ,,De basis ligt, maar we nodigen iedereen uit om verdere zaken in gang te zetten.''