Verbod op inhalen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat begint dit jaar een experiment met `dynamische inhaalverboden' voor vrachtwagens. Zodra het erg druk wordt op de snelweg, zullen elektronische borden aangeven dat vrachtwagens niet meer mogen inhalen.

De proeven worden gehouden op de A2 tussen Abcoude en Maarssen (Utrecht) en op de A2/A76 tussen Grathem en Kerensheide (Limburg). Tevens komt er cameratoezicht op de naleving van statische inhaalverboden. Inhalende vrachtauto's kunnen de doorstroming van het verkeer belemmeren. De proef moet uitwijzen of een inhaalverbod de doorstroming bevordert.

Het ministerie onderzoekt ook een nieuw waarschuwingssysteem voor vrachtwagens, Lisa Alert. Knipperlichten en een geluidssignaal moeten vooral fietsers waarschuwen als een vrachtwagen afslaat. In januari 2003 werd de dodehoekspiegel voor vrachtwagens verplicht gesteld, nadat er dodelijke slachtoffers waren gevallen door rechtsafslaande vrachtwagens. Hieronder bevond zich de dochter van de schrijfster Anna Enquist in 2001. Enquist voerde daarna landelijk actie voor de dodehoekspiegel. Na de invoering daalde het aantal slachtoffers, maar toch stond de effectiviteit ervan ter discussie. Een onderzoek van de Amsterdamse politie wees uit dat 85 procent van de spiegels verkeerd stond afgesteld.