Valkenburg komt zelf met reddingsplan

De medewerkers van het marinevliegkamp Valkenburg, bij Leiden, hebben vanmorgen een eigen reddingsplan gepresenteerd aan minister Kamp (VVD, Defensie). De basis wordt met sluiting bedreigd.

Hun plan, `Nieuw Evenwicht' geheten, voorziet onder meer in het openstellen van Valkenburg voor commerciële vluchten. Ook koningin Beatrix en ministers, die veelvuldig van Valkenburg gebruik maken, zouden commerciële tarieven voor hun vluchten moeten gaan betalen.

Voorts zouden de Orion-patrouillevliegtuigen samen met een ander land, bij voorkeur Duitsland, moeten worden geëxploiteerd. Ook zou er op Valkenburg een Europees opleidings- en onderhoudscentrum moeten komen.

Door bovendien te bezuinigen op de huidige exploitatie van Valkenburg zou met deze maatregelen over een periode van tien jaar een bedrag kunnen worden gewonnen van 555 miljoen euro, menen de opstellers van het plan. Dat is overigens nog altijd minder dan het totale bedrag van 730 miljoen euro dat Kamp door het opheffen van Valkenburg denkt te kunnen bezuinigen.

Minister Kamp maakte afgelopen herfst duidelijk Valkenburg zo snel mogelijk te willen sluiten. De dertien Nederlandse Orions wil hij verkopen. Met Duitsland is er al een principe-akkoord gesloten over de verkoop van een deel hiervan. Onder druk van de Tweede Kamer zag Kamp zich echter genoopt het marinevliegkamp nog tot minimaal eind dit jaar open te houden. Een overweging hierbij was ook dat Nederland in de tweede helft van dit jaar voorzitter van de Europese Unie is. In dat verband vallen er veel bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders aan Den Haag te verwachten.

Ook dwong de Kamer Kamp een nieuw onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden het vliegkamp en de Orions te behouden. De Kamer drong er op aan te bekijken of Nederland samen met Duitsland en België de Orions zou kunnen inzetten.