Tätervolk is misplaatst

Een jury bestaande uit Duitse taalkundigen heeft gisteren het begrip `Tätervolk', volk van daders, uitverkoren als het meest misplaatste Duitse woord van 2003. Het woord staat, aldus de jury, symbool voor het nog steeds latente antisemitisme.

De uitdrukking kwam vorig jaar opnieuw in zwang nadat de CDU-parlementariër Martin Hohmann haar had gebruikt in een als antisemitisch veroordeelde toespraak. Hohmann verwees in een lezing naar de deelname van joden aan de Russische Revolutie en stelde dat het joodse volk daarom niet als Tätervolk omschreven kon worden. Datzelfde geldt volgens Hohmann daarom ook voor de Duitsers: de misdaden uit de nazi-tijd tegen de joden maakten van de Duitsers nog geen volk van daders. Hohmann werd na zijn toespraak uit de Bondsdagfractie gezet, mogelijk verliest hij ook het lidmaatschap van de partij. Hohmann liet gisteren weten dat hij het een goede keus vond van de jury.

Op de tweede plaats eindigde de term `Angebotsoptimierung', optimalisatie van het aanbod, een eufemisme voor het verminderen van dienstverlening. Zo werden het verwijderen van brievenbussen en het opheffen van spoorverbindingen als optimalisatie verkocht.

Het meest misplaatste woord van het jaar, het Unwort des Jahres, wordt bepaald door een jury van zes linguïsten van de Goethe Universiteit in Frankfurt op basis van inzendingen uit de bevolking.