Studie: `minder nieuwe WAO'ers'

Als de kabinetsplannen met de WAO worden ingevoerd, zal het aantal nieuwe WAO'ers dalen tot 11.000 à 20.500 per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), het Centraal Planbureau en het ministerie van Sociale Zaken.

Als het SER-advies uit 2002, dat de basis vormt van de kabinetsvoorstellen maar op sommige punten minder ver gaat, wordt ingevoerd daalt de instroom tot 16.400 à 28.700 in 2006. Het belangrijkste verschil tussen het SER-advies en de kabinetsplannen is dat de laatste scherpere eisen stelt aan arbeidsongeschikten om werk te accepteren. In het najaarsakkoord heeft het kabinet met de sociale partners afgesproken dat de SER zich over deze voorstellen zou buigen. Binnenkort brengt de SER hierover advies uit.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW, de vakbonden en het UWV willen dat het kabinet afziet van verdere maatregelen bovenop het SER-advies, nu uit de prognoses blijkt dat de instroom scherp daalt. ,,Het kabinet wilde dat de instroom in 2006 zou dalen tot 25.000 per jaar. Uit de cijfers blijkt dat dit met het SER-plan gerealiseerd wordt, dus het kabinet moet het hierbij laten'', zegt een woordvoerder van VNO-NCW. Vanavond komt de SER bijeen om over het onderwerp te praten.

Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft laten weten dat hij de dalende instroomcijfers verwelkomt, maar dat hij er geen reden in ziet om van zijn plannen af te zien. Hij wil de WAO, met het oog op de stijgende uitgaven door de toekomstige vergrijzing van de samenleving `toekomstbestendig' maken. Het ministerie wil verder nog niet reageren op de uitspraken van werkgevers en werknemers. ,,Wij wachten eerst het SER-advies over de kabinetsplannen af.''

De instroom is de afgelopen jaren gedaald van 108.000 nieuwe WAO'ers per jaar in 2001 tot 66.000 nu. Daarmee ligt die op het niveau van midden jaren negentig, toen de instroom ook fors daalde, om vervolgens weer te stijgen. Het aantal WAO'ers stijgt in tijden van hoogconjunctuur en daalt tijdens een recessie. Als het economisch slecht gaat, en het bedrijfsleven mensen ontslaat, melden mensen zich minder snel ziek, waardoor er ook minder in de WAO terechtkomen. Een daling van de instroom tot 20.000 is echter in geen tientallen jaren voorgekomen. In zowel het SER-plan als in de kabinetsvoorstellen komen alleen mensen die langdurig niet meer in staat zijn om arbeid te verrichten nog in de WAO.