Smink uit commissie `Wilnis'

De beoogde voorzitter van de onafhankelijke commissie die de dijkverschuiving vorige zomer bij Wilnis moet onderzoeken, oud-gedeputeerde Piet Smink van de provincie Utrecht, heeft zich na kritiek teruggetrokken.

Smink was bezig een commissie samen te stellen die de resultaten moet onderzoeken van het onlangs gepresenteerde technische rapport over de verschuiving van de veendijk door GeoDelft, alsmede de bestuurlijke gang van zaken bij gemeente, hoogheemraadschap en provincie.

Tijdens een vergadering van een raadscommissie in de gemeente De Ronde Venen, waar Wilnis onder valt, werd afgelopen maandag openlijk getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de beoogd voorzitter. Dit omdat Smink als oud-gedeputeerde voor onder meer water volgens sommigen had kunnen weten dat de veendijk bij Wilnis gevaar liep.

In een rapport uit 1993 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkering (TAW) werd al gewaarschuwd voor de slechte staat van de dijk. Op het bestaan van het rapport uit 1993 werd de commissievergadering afgelopen maandag gewezen door wetenschapper Stefan van Baars van de Technische Universiteit Delft. Volgens een woordvoerder van de gemeente De Ronde Venen hebben hoogheemraadschap noch de provincie Utrecht destijds iets gedaan met de aanbevelingen uit het rapport, waarin zou zijn aangedrongen op verbeteringen.

Na overleg met burgemeester Marianne Burgman besloot de gepensioneerde oud-gedeputeerde Smink zich terug te trekken als voorzitter. De gemeente De Ronde Venen is op zoek naar een nieuwe voorzitter.