Scholen moeten subsidie teruggeven

Vijf scholen voor speciaal basisonderwijs moeten hun subsidie teruggeven aan het ministerie van OCW. Ze hebben zich voorgedaan als meerdere scholen en daardoor ten onrechte een dubbele rijksbijdrage ontvangen. Dit schrijft minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) aan de Tweede Kamer. De misstand is ontstaan door het samenvoegen van scholen en het mengen van groepen leerlingen. Op verzoek van de minister heeft de accountantsdienst onderzoek gedaan naar scholen voor speciaal basisonderwijs die met twee of meer scholen op hetzelfde adres zijn gehuisvest. Uit het onderzoek bleek dat veertien scholen waren samengevoegd, en dat vijf scholen onvolledig zijn. Deze laatste scholen verzorgen alleen onderwijs aan de laagste of hoogste groepen, iets dat in strijd is met de wet. Elke school moet het volledige traject voor vier- tot twaalfjarigen aanbieden. De betrokken scholen suggereerden dat ze een aparte kleuterschool hadden, die volgens de wet niet meer bestaat.