Scherpere regels voor accountants

De Europese Commissie komt in maart met een plan voor beter toezicht op het functioneren van accountantsbedrijven. In het licht van de miljardenfraude bij het voedingsmiddelenbedrijf Parmalat overweegt de Commissie haar plannen nog verder aan te scherpen.

Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) wil het in elk geval onmogelijk maken dat verschillende accountantskantoren verantwoordelijk zijn voor het toezicht bij één bedrijf, zoals bij Parmalat het geval was. ,,Ik zal het principe introduceren dat de groepsaccountant volledig verantwoordelijk is voor het accountantsrapport voor de hele groep van ondernemingen'', zei hij gisteren na afloop van een Ecofin-ministersbijeenkomst. In de meeste EU-lidstaten, waaronder Nederland, geldt al een dergelijke regeling waarbij één accountant de eindverantwoordelijkheid draagt.

Maar Bolkestein waarschuwde ook voor een overreactie. ,,De visie van de Europese Commissie blijft dat overhaaste en slecht voorbereide wetgeving de problemen bij het toezicht eerder kan verergeren dan oplossen'', zei hij. In de miljardenfraude bij Parmalat spelen ook brievenbusfirma's in Nederland en op de Nederlandse Antillen een rol. De Nederlandse toezichthouder AFM heeft intussen een onderzoek geopend. Minister Zalm (Financiën) zei gisteren in Brussel ,,geen verband'' te zien met de Nederlandse belastingwetgeving, die het aantrekkelijk maakt dergelijke ondernemingen in Nederland te vestigen. ,,De Nederlandse belastingwetgeving is in lijn met de OESO-standaarden'', onderstreepte Zalm. Zijn Italiaanse collega, Tremonti, wil dat offshorebedrijven onder toezichtregels vallen van het land waar de moedermaatschappij is gevestigd. Hij zei hierover volgende maand in de G7 (grot industrielanden) een voorstel te zullen doen.

Bolkestein komt in maart met een nieuwe ontwerprichtlijn om het accountantstoezicht in de EU te verbeteren en nationale voorschriften te harmoniseren. Zo moet er in elke beursgenoteerde onderneming een onafhankelijk audit-comité komen. Ook wil Bolkestein de sancties bij foutieve praktijken opvoeren. Verder komen er kwaliteitseisen voor accountantscontroles. Bolkestein wil verder het toezicht op accountants op nationaal niveau verscherpen. De Nederlandse eurocommissaris noemde het ,,essentieel'' dat de samenwerking van toezichthouders tussen EU-lidstaten en met derde landen wordt opgevoerd. De Parmalat-affaire maakt volgens Bolkestein ook duidelijk dat de voorbereiding van regels die directeuren collectief verantwoordelijk maken voor financiële verslagen moet worden versneld.

De voorbereiding van het plan tot verbetering van accountantscontrole in de EU dateert al van vóór de Amerikaanse Enron-affaire in 2002. Bolkestein onderstreepte gisteren dat de Europese Commissie, toen deze zaak aan het licht kwam, al waarschuwde dat zulke fraudes ook in Europa konden voorkomen.