Roken in tehuis mag tot 2005

Verzorgingshuizen, verpleeghuizen en inrichtingen krijgen tot 1 januari 2005 de tijd om rookruimten te maken voor hun bewoners. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) komt met dit verdere uitstel tegemoet aan wensen uit de Tweede Kamer. Eerder hadden de instellingen al respijt tot 1 juli gekregen voor het nemen van maatregelen ter uitvoering van het rookverbod. Ruim de helft van de instellingen beschikt inmiddels over aparte voorzieningen voor rokende bewoners.

Hoogervorst heeft gisteren tijdens het vragenuurtje de Kamer ook toegezegd dat hij de Voedsel- en Warenautoriteit opdracht zal geven dit jaar geen boetes meer uit te delen aan tehuizen die het rookverbod overtreden. Afgelopen weken werden enkele instellingen beboet. Volgens de minister had dit niet mogen gebeuren. Als ze bezwaar maken tegen de boete, hoeft deze niet te worden betaald, aldus Hoogervorst.

De minister voelt er niets voor om de instellingen ruimte te geven voor nog verder uitstel. Hij wees er de Kamer op dat veel directies erg laks zijn geweest: ze wisten al in 1990 dat de gebouwen zo moesten worden aangepast dat de niet-rokers geen last hebben van rook. Dat ruim de helft van de instellingen inmiddels voldoet aan de eisen van de Tabakswet waarin het rookverbod wordt geregeld, maakt duidelijk dat het nemen van maatregelen niet tot onoverkomelijke problemen hoeft te leiden, aldus Hoogervoorst.

Hij toonde zich niet onder de indruk van de bezwaren die de resterende instellingen tegen de Tabakswet maken. Bovendien willen deze extra geld voor het aanpassen van de gebouwen aan eisen van de tabakswet waarin het rookverbod wordt geregeld. Hoogervorst maakte in de Kamer duidelijk dat de instellingen, net zoals tot dusver is gebeurd, de aanpassingen gewoon uit eigen budget kunnen en moeten betalen.