Rede Bush

Washington Post

[...]Gezien de recordtekorten, een duur nieuw programma voor geneesmiddelen op recept, en de groeiende kosten in Irak en Afghanistan, was het verbluffend [...] dat president Bush nogmaals een oproep deed om de belastingverlagingen te handhaven. [...] Hij trok tweemaal zoveel tijd uit voor een oproep aan profatleten om ,,nu de steroïden te laten staan'' als voor de hervorming van de sociale voorzieningen. [...]

New York Times

[...] Het binnenlandse beleid van de president komt neer op één rampzalig punt: zijn vasthouden aan enorme belastingverlagingen voor de rijken heeft het land beroofd van het geld dat het nodig heeft om zijn problemen aan te pakken, en heeft de economische zekerheid voor de lange termijn in gevaar gebracht. Al het overige is irrelevant.

Wel beseffend dat de Amerikaanse kiezers zich meer zorgen lijken te maken over hun eigen rijkdom dan die van Irak, heeft Bush zijn binnenlandse agenda benadrukt. Voor de fiscale puinhoop die hij heeft gecreëerd bood hij geen andere oplossing dan een oproep aan het Congres om de 1,7 biljoen dollar belastingverlagingen te handhaven. [...] Daarmee stimuleer je de huidige economie nog niet, en mocht in de toekomst ooit een president zich genoodzaakt zien om het bedrijfsleven te stimuleren, dan zal hij of zij daar amper mogelijkheden voor hebben. [...]

Er zijn maar twee redenen waarom Bush zo hardnekkig het verkeerde pad blijft volgen: omdat zijn meerderheden in het Congres het waarschijnlijk mogelijk maken, en omdat de rijke sponsors van zijn campagne het van hem verwachten.[...]

Bush' optimistische verhalen over een vrij en stabiel ,,nieuw Irak'' staan op wankele grondslag. De shi'tische meerderheid en de soennitische en de Koerdische minderheden in Irak worstelen om een gunstige positie te verwerven binnen een in feite arbitraire Amerikaanse deadline voor de overdracht van de soevereiniteit aan een interimregering. Amerika heeft in de oorlog nu vijfhonderd mensen verloren, en de strijd gaat door.

Washington vraagt de VN eindelijk om hulp om de overgang naar de democratie soepeler te doen verlopen en internationale legitimiteit te bewerkstelligen. Maar dat besluit, hoe welkom ook, komt na een jaar waarin de VS de VN-procedures botweg hebben genegeerd, het gezag van de VN hebben ondermijnd en enkele van Amerika's belangrijkste bondgenoten hebben gepasseerd. [...]