Ministers Iran bieden ontslag aan

Verscheidene Iraanse ministers en vice-presidenten hebben hun ontslag ingediend. Een politieke confrontatie kan alleen worden vermeden als duizenden gediskwalificeerde kandidaten alsnog worden toegelaten tot de parlementsverkiezingen van 20 februari.

Dat heeft vice-president Mohammed Ali Abtahi vandaag gezegd tegenover journalisten na een kabinetszitting.

Wie hun ontslag hebben aangeboden, wilde hij niet zeggen, en evenmin of hijzelf dat heeft gedaan. Op de vraag of president Khatami zich bij de protestactie zal aansluiten, zei hij: ,,We gaan in principe allemaal tegelijk.''

De huidige crisis begon tien dagen geleden met de diskwalificatie van meer dan 3.500, in meerderheid hervormingsgezinde kandidaten onder wie 84 zittende parlementsleden, door de conservatieve Raad van Hoeders van de Grondwet. Temidden van woedende protesten van hervormers riep Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei, zelf een conservatief maar in grote crises soms bemiddelaar, de Hoeders vervolgens op de uitsluitingen nog eens te bekijken.

Gisteren werd bekend dat in eerste instantie 200 kandidaten alsnog zijn toegelaten. De Raad van Hoeders heeft echter nog zeker twee weken om de duizenden beroepen tegen de uitsluiting te heroverwegen. De niet-gekozen raad heeft volgens de grondwet tot taak het islamitisch gehalte te toetsen van wetten en kandidaten voor gekozen organen, maar interpreteert zijn bevoegdheden steeds ruimer om hervormingen te dwarsbomen. Volgens de hervormingsgezinde minister van Binnenlandse Zaken Mousavi Lari is het doel van de conservatieven zeker 180 van de 290 parlementszetels te bemachtigen en zo het parlement op de hervormers te heroveren.

Onderminister van Buitenlandse Zaken Mohsen Aminzadeh, zelf eveneens een hervormer, suggereerde gisteren dat ook een groot aantal diplomaten zal opstappen als de uitsluitingen niet worden teruggedraaid. In het parlementsgebouw houden meer dan 100 hervormingsgezinde parlementsleden een zitstaking uit protest tegen de maatregel. Zij zouden overwegen de komende dagen in groepjes af te treden om de druk op de ketel te houden.