George Soros

Bij het artikel De idee van een Amerikaans imperium zal als een zeepbel uiteenspatten van George Soros (17 januari, pagina 15)) stond vermeld dat het copyright berust bij Atlantic Monthly. Dat is onjuist. De rechten voor de Nederlandse vertaling liggen bij Uitgeverij Contact. Het artikel is gebaseerd op het boek `De zeepbel van de Amerikaanse macht', dat volgende week verschijnt bij Contact.