Geen buitenlandse buikdanseressen

Een rechtbank in Kairo heeft gisteren het beroep afgewezen dat een Russische en een Australische buikdanseres hadden aangetekend tegen een werkverbod voor niet-Egyptische danseressen. Volgens de rechtbank heeft het ministerie van Mankracht de bevoegdheid om niet-Egyptenaren uit te sluiten van bepaalde beroepen, waaronder `Oriëntaals dansen' dat veel in nachtclubs wordt bedreven. Het ministerie zegt dat het de inheemse buikdansindustrie wil beschermen. Maar aangezien er nauwelijks Egyptische buikdanseressen meer zijn, wordt de maatregel eerder gezien als concessie aan moslimfundamentalisten die buikdansen zedenbedervend vinden.