De Chinese draak

Eenderde van de totale groei van de wereldeconomie kwam het afgelopen jaar voor rekening van China. Daarmee was China in 2003 de krachtigste motor achter het herstel van de wereldeconomie, zelfs sterker dan de Verenigde Staten en veel sterker dan de Europese Unie en Japan. China, zo maakten de autoriteiten in Peking gisteren bekend, heeft vorig jaar een economische groei van meer dan 9 procent geregistreerd. De komende jaren wordt een `afkoeling' verwacht, maar nog altijd een groei van zeven procent per jaar. Voor het perspectief: de Nederlandse economie kromp het afgelopen jaar met driekwart procent en boekt dit jaar een mager plusje.

Als gevolg van de economische groei schoof China vorig jaar op naar de tweede plaats op de ranglijst van olie-importerende landen – na de Verenigde Staten, maar voor Japan. China is hiermee een van de machtige spelers op de wereldmarkt voor olie en andere grondstoffen geworden. De geopolitieke betekenis hiervan, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkelingen in energierijke Centraal-Aziatische landen en het Midden-Oosten, is enorm.

Met een bewust goedkoop gehouden munt en zeer lage arbeidskosten is China hard op weg de werkplaats van de wereld te worden voor massagoederen. De exportgoederen zijn goedkoop en China fungeert aldus als de grote prijsbreker van de wereldeconomie. De consumenten in de westerse landen hebben hier voordeel bij, terwijl door de bloeiende exportsector het welvaartspeil in China zelf toeneemt. Vorig jaar kwam het inkomen per hoofd van de bevolking voor het eerst boven het niveau van 1.000 dollar. In China wonen 1,3 miljard mensen.

De economische expansie van China heeft repercussies in andere Aziatische ontwikkelingslanden. India, met ruim een miljard inwoners het op één na bevolkingsrijkste land ter wereld, is eveneens begonnen aan een groeispurt nu de ideologische weerzin tegen aansluiting bij het globaliseringsproces eindelijk lijkt te zijn doorbroken – de bijeenkomst van tienduizenden activistische antiglobaliseerders die op het ogenblik plaatsheeft in Mumbai ten spijt. Het voorbeeld van China laat zien dat het mogelijk is vanaf een laag niveau in heel korte tijd een economische sprong voorwaarts te maken waarvan niet alleen de eigen bevolking door toenemende welvaart, maar ook de rest van de wereld door de beschikbaarheid van betaalbare producten, voordeel heeft. De Chinese draak is een lang leven toegewenst.