Commissie laakt steun aan werven

De Europese Commissie maakt bezwaar tegen overheidssteun die het ministerie van Economische Zaken heeft toegezegd aan een aantal scheepswerven voor de bouw van onder meer containerschepen, roll-on-roll-off vaartuigen en een baggerschip. De betrokken werven die door EZ 40 miljoen gulden (ruim 18 miljoen euro) in het vooruitzicht is gesteld, zijn Scheepswerf Visser, Bodewes Scheepswerven en De Merwede. De bedrijven kregen de subsidie van de Nederlandse overheid om op te kunnen boksen tegen een aantal Spaanse scheepswerven die steun van de Spaanse overheid zouden hebben gekregen om orders te ontvangen. EZ zegde de werven een subsidie toe van maximaal 9 procent van de contractwaarde van de orders. EZ verbond er echter wel de voorwaarde aan dat Brussel akkoord moest gaan met de steun.

Overheidssteun aan de scheepsbouw is door Brussel echter verboden. De Commissie vindt dat Nederland een klacht moet indienen in Brussel die vervolgens wordt onderzocht door de Commissie. ,,We hebben in Brussel al twee keer geklaagd over die ongeoorloofde Spaanse steun'', zegt directeur R. Schouten van de Vereniging van Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI). ,,Maar tot nu toe is daar in Brussel niets mee gedaan.''

De Spaanse regering heeft tot nu toe categorisch ontkend dat zij haar scheepsbouw financieel ondersteunt. Ook de Europese Commissie zegt geen bewijzen te hebben. Brussel wil binnen een maand opheldering aan de steun die Nederland zijn scheepsbouw heeft toegezegd.

De betrokken Nederlandse werven hebben echter tot nu toe nog geen cent gezien van de door EZ toegezegde steun, terwijl de schepen wel gebouwd zijn. In feite dreigen zij door de bemoeienis van Brussel daardoor 18 miljoen euro mis te lopen.

,,Ik heb nog geen signalen ontvangen dat die werven daardoor in problemen komen, maar je praat natuurlijk over een gevoelige financiële aderlating voor een sector die het toch al moeilijk heeft'', zegt Schouten.