Bush: terroristisch gevaar niet geweken

Het gevaar van terreuraanslagen tegen Amerika is niet geweken. Daarom moet de strijd in Irak en elders worden voortgezet. Dat eist offers, maar de Amerikaanse economie gaat de goede kant op.

Met die krachtig geformuleerde boodschap in zijn State of the Union-toespraak is president Bush gisteravond zijn openbare campagne begonnen voor herverkiezing op 2 november. In deze jaarlijkse rede tot beide huizen van het Congres verdedigde Bush de beslissing het Irak van Saddam Hussein aan te vallen als onderdeel van de bredere strijd tegen het terrorisme.

In reactie op de veelgehoorde kritiek op de eenzijdige beslissing een oorlog tegen Irak te beginnen zei de president: ,,Amerika zal nooit een goedkeuringsbriefje vragen om de veiligheid van zijn burgers te mogen verdedigen.'' Als motief om het terrorisme mondiaal te blijven bestrijden gaf Bush: ,,Wij weigeren in de schaduw van dit ultieme gevaar te leven.''

De president bespotte zijn tegenstanders, die internationalisering van de militaire inspanningen in Irak bepleiten. Dat was een belediging van de landen die hun bijdrage al leveren. In dat verband noemde Bush een reeks landen met troepen in Irak, waaronder Nederland.

De president ging niet in op de vermeende aanwezigheid van massavernietigingswapens. Meer dan een half jaar na de inname van Irak zijn geen sporen van zulke wapens gevonden.

Bush kreeg fikse kritiek op zijn toespraak van de Democratische kandidaten voor het presidentschap. ,,De president spreekt over een ander land dan dat waarin de meeste Amerikanen wonen. Zij houden niets over om te sparen, maar de president wil hun spaarrekeningen voor hun oude dag opdringen terwijl hij de belastingverlaging voor de rijksten tracht te vereeuwigen'', zei John Kerry, de senator uit Massachusetts die gisteren als winnaar uit de eerste Democratische voorverkiezing in Iowa kwam.

De president adviseerde het Congres en zijn landgenoten ten sterkste meer te nemen van het sinds de aanslagen van 11 september 2001 gegeven medicijn. Hij riep op tot verlenging van de Patriot Act, de zeer omstreden wet die de Amerikaanse justitie meer bevoegdheden geeft verdachte personen en organisaties op te sporen.

In dezelfde geest drong Bush er op aan de belastingverlagingen blijvend te maken. Dat is volgens de president nodig om het door die verlagingen op gang gekomen herstel van de economie op peil te houden.

Naast een serie sociaal-economische voorstellen, gericht op verdere privatisering van de verzekering voor gezondheidsrisico's en pensioenen, hield de president een krachtig pleidooi voor het huwelijk als `een heilige institutie tussen man en vrouw'. Als niet gekozen rechters doorgaan homoseksuelen ook toe te laten tot het huwelijk, zo dreigde president Bush, dan kan het onvermijdelijk worden de heteroseksuele aard van het huwelijk grondwettelijk vast te leggen.

AANVAL: pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 7