AVR sluit oven gevaarlijk afval wegens `concurrentie'

Afvalverwerker AVR halveert de capaciteit voor de verbranding van gevaarlijk afval. De sluiting van een van de draaitrommelovens die het Rotterdamse afval- en milieubedrijf in Rozenburg exploiteert, is vooral het gevolg van een sterk verminderd aanbod van dit soort afval.

Dat heeft de AVR vandaag bekendgemaakt. Volgens het bedrijf is er meer concurrentie en zijn de tarieven lager. Gevaarlijk afval vindt daardoor andere wegen, zoals naar de cementindustrie in België of andere verwerkers in met name Duitsland.

Het is voor AVR niet meer rendabel om twee ovens, met een capaciteit van 100.000 ton per jaar, te laten draaien. Het afgelopen jaar leed het bedrijf op deze verwerking een verlies van tussen de 5 en 10 miljoen euro. In het verleden vernietigde de AVR moeiteloos grote hoeveelheden chemisch afval per jaar.

De verbranding van de zwaarste categorie afval is altijd volgens de strenge nationale milieuregels gebeurd. Inmiddels houden steeds meer Europese landen zich aan de minder strakke EU-regels. ,,Verbranding in Belgische cementovens is daardoor haalbaar of opslag in zoutmijnen of verwerking in energiecentrales in Duitsland'', zegt AVR. Dat betekent een zwaardere belasting voor het milieu, meent AVR.

Verder is er ook minder aanvoer van gevaarlijk afval omdat bedrijven hun productietechnieken de afgelopen jaren aanzienlijk hebben verfijnd.

De sluiting op 1 juli heeft gevolgen voor de arbeidsplaatsen van vijftig mensen. Een aantal van hen heeft een tijdelijk contract en voor een aantal vaste werknemers zoekt AVR elders werk.

De sluiting van de afvaloven voor chemisch afval komt niet uit de lucht vallen, zo meldt het bedrijf vandaag op zijn website. Directeur ir. D. den Ouden van AVR heeft meer dan een jaar geleden gezegd, dat de oudste, uit de jaren zeventig daterende oven onherroepelijk op slot zal gaat als de rijksoverheid de verliezen op de exploitatie ervan niet afdekt. Het ministerie van Milieubeheer is van begin af aan nauw betrokken bij de exploitatie van de twee afvalovens.

Over de toekomst van de tweede oven voor chemisch afval is de AVR nog in gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie. Volgens AVR is nog niet duidelijk of met de sluiting van één oven de verwerking van industrieel afval bij de AVR uit de rode cijfers zal komen. ,,We voorzien dat deze maatregel alleen niet volstaat,'' licht de woordvoerder op de website toe. ,,De komende maanden wordt intern én in overleg met het ministerie bekeken of en welke verdere maatregelen noodzakelijk zijn.''

De tweede, uit de jaren negentig daterende verbrandingsoven van de AVR is volgens het bedrijf een van de modernste afvalovens in West-Europa. Op dit moment ligt de oven stil voor een grote onderhoudsstop, waarbij voor een paar miljoen euro wordt geïnvesteerd, zegt AVR.