Wethouder Oudkerk vannacht afgetreden

De Amsterdamse wethouder Rob Oudkerk (Sociale Zaken en Onderwijs) is vannacht afgetreden, nadat de PvdA-fractie van de Amsterdamse gemeenteraad gisteravond het vertrouwen in hem had opgezegd.

Volgens de PvdA-fractie was de geloofwaardigheid en het gezag van Oudkerk zodanig geschaad dat hij niet meer als wethouder kon functioneren. Oudkerk zelf zei het besluit vande fractie te respecteren, maar ''ik vind het niet leuk''.

Vanochtend heeft hij afscheid genomen in het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Cohen zei na afloop dat Oudkerk de kwestie in eerste instantie aan zichzelf te wijten heeft. Hij zei verder het verlies te betreuren van een ”kleurrijke persoon, die ook het nodige bereikt heeft als wethouder”.

Volgens de burgemeester zijn er in deze affaire alleen maar verliezers. Hij wilde de media niet de schuld geven, maar beklemtoonde dat zij uit deze kwestie de les kunnen trekken dat iedereen ruimte moet hebben voor een privé-leven. ”Er is bij Oudkerk onevenredig veel aandacht gegeven aan privé-kwesties.”

De affaire rondom het oud-Tweede-Kamerlid raakte in een stroomversnelling nadat bekend werd dat hij prostituees op de tippelzone aan de Theemsweg bezocht. De politie had Cohen meegedeeld dat Oudkerk hier gesignaleerd was, waarna Cohen hem daarop aansprak. Deze tippelzone is vorig jaar december mede op verzoek van de PvdA gesloten, omdat er sprake was van criminaliteit en veel vrouwen daar slachtoffers van vrouwenhandel zouden zijn.

Cohen bevestigde de bezoeken van Oudkerk aan de Theemsweg zondag op televisie. Hij zei vanochtend dat hij dat deed op een vraag of zijn voorganger Patijn hem dat meegedeeld had. Wanneer Oudkerk de tippelzone voor het laatst bezocht heeft, kon Cohen vanochtend niet zeggen.

PvdA-fractievoorzitter Halbertsma maakte in een toelichting vannacht de media grote verwijten. Hij zei te hopen dat Oudkerk nu hij niet meer in functie is ”al die onware verhalen en vage rapporten” kan rechtzetten en zich kan rehabiliteren. Volgens Halbertsma was het werken Oudkerk onmogelijk gemaakt door de gevolgen van een ”hetze” tegen de wethouder. ”Over een tweetal zaken is grote morele verontwaardiging ontstaan, namelijk het bezoeken van sekssites en prostituees. Twee zaken die in Nederland zijn toegestaan.”

Het deed de PvdA-fractie daarom ongelofelijk pijn het vertrouwen te moeten opzeggen in iemand die zo in de publiciteit is neergesabeld, zei Halbertsma.

[vervolg OUDKERK: pagina 3]

OUDKERK

BOs: voor politici is er minder privé

[vervolg van pagina 1]

Oudkerk wilde de schuld van zijn aftreden niet bij de media en bij columniste Heleen van Royen leggen.

De laatste bracht het bezoeken van prostituees en het surfen op sekssites naar buiten na ontboezemingen hierover van Oudkerk in een café in Den Haag. Het cocaïnegebruik ontkende hij en prostitueebezoek zei hij als een privé-zaak te beschouwen. Voor het surfen naar sekssites met een gemeentelijke computer was hij door burgemeester Cohen op de vingers getikt.

Later deze week zal Oudkerk nader ingaan op zijn aftreden en de consequenties, zo deelde hij mee. Over zijn opvolging zal de PvdA-fractie de komende weken vergaderen.

PvdA-leider Bos noemde het aftreden van de Amsterdamse PvdA-wethouder Rob Oudkerk ,,uiteindelijk het beste voor Oudkerk zelf, de PvdA en de stad Amsterdam.'' Dat zei Bos vanmorgen in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. Volgens Bos werd het uiteindelijk onhoudbaar voor Oudkerk om na alle publiciteit over zijn bezoek aan de tippelzone aan de Theemsweg in Amsterdam ,,nog met gezag te functioneren en te praten over normen en waarden''. Bos heeft de afgelopen anderhalve week ,,meerdere keren uitgebreid [met Oudkerk] gesproken'' over de kwestie. Over de inhoud van die gesprekken wilde de PvdA-leider niets kwijt.

Bos zei dat politici weliswaar recht hebben op een privéleven, maar dat daarvoor andere definities gelden als voor `gewone burgers'. ,,Voor politieke figuren is privé anders, mensen moeten vertrouwen in je hebben, daardoor heb je minder privéleven'', aldus Bos. ,,Maar als je vindt dat iets privé is, moet je er ook je mond over houden'', zei Bos, verwijzend naar Oudkerks gesprek met columniste Heleen van Royen, die de kwestie uiteindelijk via haar wekelijkse column in Het Parool in de openbaarheid bracht.