Werkloosheid nam flink toe in 2003

De werkloosheid in 2003 is fors toegenomen. In het laatste kwartaal van vorig jaar telde Nederland gemiddeld 416.000 werklozen, 100.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

11