Vogels slachtoffer landbouwbeleid EU

Moderne landbouwmethodes hebben dramatische gevolgen voor weidevogels. Volgens een rapport van de vereniging BirdLife is de afgelopen kwart eeuw de stand van veel voorkomende weidevogels met een derde afgenomen. Het rapport bevat een `barometer', waarin de situatie van 24 soorten weidevogels wordt bijgehouden voor elf lidstaten van de Europese Unie alsmede Noorwegen, Zwitserland en vijf van de tien landen die dit jaar tot de EU zullen toetreden.

Het rapport concludeert dat de situatie het slechtst is in Noordwest-Europa. Zo is alleen al in Groot-Brittannië het aantal veldleeuwerikken en geelgorsen met ruim de helft verminderd. De grauwe gors is zelfs met 88 procent achteruitgegaan. Het rapport noemt vogels een belangrijke graadmeter voor de milieusituatie in het algemeen.

Van de 453 vogelsoorten die in Europa voorkomen, zijn er zo'n 150 afhankelijk van weidegrond. Daarom heeft BirdLife aan de Europese Commissie gevraagd om zich in de landbouwpolitiek te laten leiden door milieu-overwegingen. ,,Vogels die het meest bedreigd worden, zijn degene die gevoelig zijn voor intensieve landbouw, zoals de kwartelkoning, de grauwe klauwier en de grote trap.''

Het rapport constateert dat juist die vogels in Oost-Europa nog veelvuldig voorkomen. De onderzoekers uiten daarom hun bezorgdheid over wat er gebeurt als die landen toetreden tot de EU. Volgens hen kunnen de nieuwe lidstaten lessen trekken uit de situatie in de EU-landen. Als ze dat niet doen, zal de vogelstand verder achteruit gaan en dreigen soorten uit te sterven. De toetreders zouden landbouwsubsidies moeten gebruiken om op natuurvriendelijke wijze te produceren.

Volgens Przemek Chylarecki, van de Poolse afdeling van BirdLife, is de situatie in Polen ongunstig. In het Poolse ontwikkelingsplan voor het platteland wordt nauwelijks gerept over bescherming van de biodiversiteit. ,,Als er niet meer financiële steun komt voor natuurbescherming bij de ontwikkeling van de landbouw, is er weinig hoop voor het milieu in de nieuwe lidstaten''.