Tabaksblat zoekt geld voor Stedelijk

Morris Tabaksblat en Cor van Zadelhoff worden voorzitter van een stichting van het Stedelijk Museum die geld zoekt voor de renovatie en nieuwbouw van het Amsterdamse museum voor moderne kunst.

Morris Tabaksblat, ex-topman van Unilever en vastgoedmakelaar Cor van Zadelhoff gaan met de nieuw opgerichte stichting fondsen werven en beheren. De overige leden van het stichtingsbestuur zijn theaterman Joop van den Ende, Els van der Plas, directeur van het Prins Claus Fonds, Rijkman Groenink, bestuursvoorzitter van ABN-Amro en journalist Yoeri Albrecht. De laatste drie zijn ook al lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum, die zich bezighoudt met advisering en begeleiding van het Stedelijk op weg naar verzelfstandiging.

De stichting voor de fondsenwerving heeft de opdracht 15 miljoen euro binnen te halen voor de zomer. Met dat bedrag komt het totaalbudget voor verbouwing en inrichting beschikbaar van 90 miljoen. Van dat bedrag is tien miljoen nodig voor reeds gemaakte kosten in de afgelopen jaren. In de tot nu toe naar buiten gebrachte bedragen hield het museum die post buiten de berekening. Tot de gemaakte kosten behoren onder meer de vergoeding voor het werk van de afgeschreven architect Alberto Siza, het bestek klaar maken van tekeningen en advieswerk.

De gemeente Amsterdam heeft het Stedelijk Museum 57,6 miljoen euro toegezegd en het Rijk vijf miljoen. Ook de VandenEnde Foundation zal ,,een substantiële bijdrage'' doen. De precieze hoogte van deze schenking is niet bekend. De gemeente Amsterdam wil het Stedelijk nog tien miljoen euro geven, maar koppelt die extra gift aan de voorwaarde dat het museum voor eenzelfde bedrag aan sponsorgelden verwerft. Een motie van de PvdA om nog 5 miljoen extra Rijksgelden uit de najaarsnota te schenken, stuitte in december op verzet van de regeringspartijen.

Hannah Belliot, wethouder van Cultuur, gaf het museum tot de zomer de tijd om aan die opdracht te voldoen. Over wat er gebeurt als de fondsenwervers niet in hun opdracht slagen, wil de gemeente geen uitspraken doen.