Rode Lijst voor kunst Z-Amerika

Ondanks verscherpte nationale en internationale wetgeving neemt de illegale handel in voorwerpen van archeologisch en kunsthistorisch belang in Latijns Amerika schikbarend toe. Om de illegale handel tegen te gaan hebben de musea een Rode Lijst van bedreigde voorwerpen opgesteld die gisteren in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden is gepresenteerd.

De snelle groei van de kunstroof komt mede doordat drugssyndicaten zich steeds meer van deze markt meester maken. Om aan de vraag te voldoen worden archeologische vindplaatsen vernield en kerken en kloosters leeggeplunderd. Volgens de internationale museumwereld, verenigd in het ICOM (Internationale council of museums) richten drugssyndicaten zich steeds meer op de kunstmarkt om drugsgeld wit te wassen.

De Rode Lijst is een richtlijn voor personen en instanties, die worden geconfronteerd met illegale handel. De lijst is geen opsomming van gestolen waar, maar geeft, onderverdeeld in categorieën, voorbeelden van bedreigde objecten en roept op deze niet te kopen. Hij zal worden verspreid over musea, veilinghuizen, kunsthandelaren, douane en politie, zodat gesmokkelde objecten beter kunnen worden geïdentificeerd.

Ook toeristen, die beeldjes met onbestemde herkomst krijgen aangeboden kunnen er hun voordeel mee doen. Daarnaast is er een boek, 100 Missing Objects from Latin America, waarin honderd gestolen voorwerpen worden beschreven. Het gaat bij de illegale handel niet alleen om precolumbiaanse kunst ; ook kerkelijke kunstschatten uit later eeuwen, zoals schilderijen, sculpturen en liturgische voorwerpen, worden volgens het ICOM op grote schaal geroofd.