Oudkerk wilde niet zomaar weg

De fractie van de PvdA in Amsterdam besloot om tien uur 's avonds dat Rob Oudkerk weg moest. Maar de wethouder weigerde aanvankelijk te vertrekken.

Rob Oudkerk wilde gisteravond, nadat hij de steun van de Amsterdamse PvdA-fractie had verloren, niet vrijwillig opstappen. Het kostte fractievoorzitter T. Halbertsma en afdelingsvoorzitter J. Belinfante 2,5 uur praten voordat de wethouder bereid was om zijn portefeuille op te geven.

Voor de fractie stond om tien uur 'savonds vast dat Oudkerk geen wethouder meer kon blijven. Oudkerk was tot tien uur aanwezig bij de fractievergadering in het stadhuis. Daarna trok hij zich terug in zijn werkkamer. Volgens bronnen binnen de PvdA weigerde Oudkerk op te stappen, en wilde hij het oordeel van de gemeenteraad afwachten.

Halbertsma en Belinfante wisten Oudkerk te overtuigen van het feit dat hij beter zelf zijn portefeuille kon opgeven, dan het op een motie van wantrouwen aan te laten komen. Om half een afgelopen nacht kwam Oudkerk het stadhuis uit en maakte hij zijn aftreden bekend. Hij zei op een later tijdstip uitgebreider te willen ingaan op zijn beweegredenen.

Dat hij opstapte, zo zei Oudkerk, lag niet aan de pers en ook niet aan columniste Heleen van Royen, die zijn voorliefde voor prostituees en sekssites in haar column in Het Parool had gememoreerd. Het lag aan zijn fractie, verklaarde Oudkerk, die had immers het vertrouwen in hem opgezegd. ,,Zo, en nu ga ik naar huis, een Campari met ijs drinken. Dat is nog legaal in Nederland.''

Het begin van het einde van het wethouderschap kwam zondag, in het televisieprogramma Buitenhof. Burgemeester Cohen meldde daarin dat hij Oudkerk in het najaar van 2002 had aangesproken op diens aanwezigheid op de gemeentelijke tippelzone aan de Theemsweg. Daarmee bezegelde Cohen het lot van zijn partijgenoot.

Vóór het optreden van Cohen in Buitenhof leek de kwestie met een sisser af te lopen. De feiten tot dan toe bezoek aan prostituee in Den Haag, een aangifte na het ontvangen van een dreigbrief en surfen naar sekssites op een gemeentecomputer waren door een meerderheid van de Amsterdamse politiek als `privé' gekwalificeerd. Oudkerk moest zich door extra hard in te zetten voor de stad maar revancheren.

De kwestie-Theemsweg kon echter niet meer afgedaan worden als privé. De tippelzone was in 2002 een beladen onderwerp in de gemeentepolitiek. En Oudkerk had er als lid van het college van burgemeester en wethouders rechtstreeks bemoeienis mee. De tippelzone ging eind 2003 dicht vanwege illegale prostitutie, vrouwenhandel, wapens en drugs. Cohen: ,,Het is waar dat daarmee de zaak in een stroomversnelling is gekomen. Maar veel mensen wisten ervan.''

Fractievoorzitter Halbertsma vond tot gisterenmiddag dat Oudkerk niet hoefde op te stappen. Het lukte hem overigens niet om dit ook te laten uitspreken door het afdelingsbestuur. Afgelopen nacht concludeerde uiteindelijk ook Halbertsma dat ,,het vertrouwen en gezag'' van Oudkerk zodanig geschaad waren dat hij niet meer kon functioneren.

Halbertsma haalde fel uit naar de pers. Die betichtte hij van een ,,hetze''. ,,Barbertje moest hangen. Er waren veel berichten die elke grond misten. Oudkerk was niet chantabel, hij gebruikte geen cocaïne. Hij heeft ongelofelijke verdiensten verricht, waar we het niet over mochten hebben.''

Oudkerk keert niet automatisch terug als raadslid. Hij is wel de eerste kandidaat als er een plek vrijkomt in de fractie. ,,Het is aan hemzelf om die dan in te nemen'', aldus vice-voorzitter L. Slot van de PvdA Amsterdam.