Mogelijk risico bij start van Schiphol

Sinds Schiphol in november de zogenoemde Polderbaan in gebruik heeft genomen, zijn zeven vliegtuigen bij het opstijgen onbedoeld afgeweken van de voorgeschreven vertrekroutes. Hierdoor kwamen ze dichter bij andere vliegtuigen dan veilig wordt geacht.

Directeur Eric Kroese van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) maakt melding van ,,een mogelijk veiligheidsrisico'' in een brief aan staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat). LVNL heeft ter voorkoming van ,,gevaarlijke'' situaties de vertrekprocedures aangepast. Naar een definitieve oplossing wordt gezocht.

De Luchtverkeersleiding heeft onder meer de vertrekroutes gewijzigd. Zij voorziet dat toestellen daardoor vaker dan nu buiten de eerder afgesproken luchtverkeerswegen vliegen. Als gevolg hiervan zullen ook wettelijke geluidsgrenzen worden overschreden.

Staatssecretaris Schultz heeft de Tweede Kamer laten weten dat nog niet duidelijk is hoe het probleem valt op te lossen. ,,Ik zal mijn Inspecteur Generaal om zijn oordeel vragen over de tijdelijke maatregel van de LVNL. Ook mijn ministerie studeert op het vraagstuk'', aldus Schultz.

De problemen met vliegtuigen die bij hun vertrek van hun route afwijken doen zich voor sinds de luchthaven Schiphol op 1 november van het vorige jaar alle vijf banen volledig in gebruik nam.

[vervolg SCHIPHOL: pagina 2]

SCHIPHOL

Koers vliegtuigen tijdelijk veranderd

[vervolg van pagina 1] In het nieuwe stelsel wordt bij geschikt weer enkele uren per dag tegelijk gestart op parallelle banen, in noordelijke richting evenwijdig op de Polderbaan en Zwanenburgbaan, in zuidelijke richting op Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) stelt een onderzoek in naar de voorvallen. Gebleken is dat de onbedoelde naderingen een gevolg zijn van harde dwarswind, onnauwkeurigheid van navigatieapparatuur aan boord en het aanvliegen van een verkeerde vertrekroute.

De luchtverkeersleiders geven vliegtuigen nu tijdelijk een enigszins aangepaste koers op, zodat ze de zekerheid hebben dat de vliegtuigen elkaar niet naderen. Door deze aanvullende instructies buigen vliegtuigen nu bij evenwijdig starten in noordelijke richting eerder af, vanaf de Zwanenburgbaan naar het oosten en vanaf de Polderbaan naar het westen. ,,Hierdoor wordt voorkomen dat gelijktijdig startend verkeer door de genoemde invloeden naar elkaar drijft'', aldus de brief aan staatssecretaris Schultz. Ook is na overleg met de luchtvaartsector besloten niet zo snel te starten op deze parallelle banen.

LVNL-directeur Kroese verklaart de situatie uit het feit dat op Schiphol, anders dan de ,,elders ter wereld gangbare praktijk'', de toestellen niet onmiddellijk na de start divergerende koersen opgedragen krijgen om er zeker van te zijn dat ze elkaar niet naderen. Om redenen van hinderbeperking, schrijft Kroese, dienen vliegtuigen volgens vaste routes van Schiphol te vertrekken. Er wordt eerst enkele kilometers rechtdoor gevlogen, pas daarna wordt een bocht ingezet om de divergerende koersen te bereiken. Deze situatie is ,,uniek'' in de wereld, maar vooraf ,,grondig onderzocht en ook als volstrekt veilig en vliegbaar beoordeeld'', aldus Kroese.