Lastendruk bedrijven niet naar beneden

De doelstelling van het kabinet om deze kabinetsperiode de lastendruk van het bedrijfsleven met een kwart te verminderen, lijkt onhaalbaar te worden. Uit een eerste serieuze meting bij de meest betrokken departementen, blijkt dat de totale administratieve lastendruk uitkomt op 17,1 miljard euro in plaats van de eerder geschatte 13 miljard euro. Dat heeft het ministerie van Financiën vanmorgen bevestigd.

Het nieuwe bedrag is een forse tegenvaller voor het kabinet en met name voor minister Zalm (Financiën), die zich persoonlijk verantwoordelijk heeft gesteld voor het realiseren van de vermindering met een kwart. In totaal zou het kabinet op basis van de nieuwe cijfers in vier jaar tijd voor bijna 4,3 miljard aan lasten moeten verminderen.

Bijna de helft van de lastendruk (8,5 miljard euro) wordt veroorzaakt door Europese regelgeving. Daaraan kan het kabinet nagenoeg niets veranderen omdat lidstaten verplicht zijn de regels in te voeren.

Wel wordt op initiatief van Nederland geprobeerd ook iets te doen aan de Europese regeldruk, maar dat proces verloopt traag. De `winst' moet dus voornamelijk gehaald worden uit de 8,6 miljard die het Nederlands bedrijfsleven kwijt is als gevolg van nationale regels. Uit een analyse van werkgeversvereniging VNO-NCW blijkt dat met name de Wet op de Jaarrekening (14 procent), de werknemersverzekeringen (8 procent), de Wet Milieubeheer (7 procent), de Arbo-wet (7 procent) en de loonheffing (6) en omzetbelasting 5 procent) de grootste veroorzakers zijn van de administratieve lasten. Driekwart van de regeldruk komt terecht bij het kleinbedrijf, de rest bij het midden- en grootbedrijf.

Als het kabinet vasthoudt aan de vermindering met een kwart en als dat alleen door een reductie van de nationale lasten bereikt zou kunnen worden, moet de helft van de nationale regeldruk op de helling. Ingewijden melden dat dit als ,,politiek onhaalbaar'' moet worden gezien. Wel zal het ambitieniveau nationaal omhoog moeten, maar hoeveel er bezuinigd kan worden is onduidelijk.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën wil Zalm nog altijd vasthouden aan de doelstelling van een kwart minder lastendruk. Financiën denkt grote winst te kunnen behalen met ICT-oplossingen.

VNO-NCW gaat ervan uit dat de 17,1 miljard euro aan lasten nog hoger zal uitpakken, omdat de lasten van lagere overheden er nog niet bij zijn opgeteld. Ook hebben nog niet alle ministeries de `nulmeting' afgerond. De werkgevers gaan er onverkort vanuit dat het kabinet vasthoudt aan haar ambitie de lasten met een kwart te verminderen.