Krijgsgevangene

In NRC Handelsblad van 10 januari staat zowel op de voorpagina als op pagina 5 de kop dat Saddam Hussein officieel krijgsgevangene is. Deze vlaggen dekken echter de lading niet. Hoewel volgens het bericht advocaten van het Amerikaanse ministerie van Defensie tot de conclusie zijn gekomen dat Saddam de status van krijgsgevangene heeft gekregen, kan die status niet als officieel worden aangemerkt, wanneer in hetzelfde bericht duidelijk wordt dat woordvoerders van Donald Rumsfeld de conclusie van zijn advocaten niet hebben bevestigd en dat Colin Powell gezegd heeft van niets te weten. Volgens mij was een betere kop geweest: Saddam officieus krijgsgevangene.

Dat de advocaten van Rumsfeld kennelijk geconcludeerd hebben dat Saddam als krijgsgevangene beschouwd dient te worden, zal wel zo zijn strategische redenen hebben. Maar ervan uitgaande dat een krijgsgevangene een militair is die in een oorlog, al dan niet tijdens gevechtshandelingen, in handen van de andere partij valt en in ogenschouw nemende dat president Bush snel na de val van Bagdad heeft verklaard dat de oorlog afgelopen was, kan ik de conclusie van die advocaten niet delen. Het toekennen van een andere status lijkt me, gezien het curriculum vitae van Saddam, een fluitje van een cent.

    • Tije Vaatstra