Jonge Fortuynisten

Wij waarderen het zeer dat NRC Handelsblad aandacht heeft besteed aan onze actie tegen gratieverlening in Duitsland van Ralf Clemens Wagner, een terrorist van de Rote Armee Fraktion. Het artikel `Jonge Fortuynisten tegen gratie RAF-lid' (10 december) onderschrijven wij dan ook volledig. Dat geldt echter niet voor de foto van fotograaf Rien Zilvold die in groot formaat boven het artikel staat. Op deze vage en bewogen foto is een jongeman te zien met een kaalgeschoren hoofd en een Lonsdale jack met daarop een Keltisch kruis.

Door deze foto te plaatsen, wordt bij de lezers de indruk gewekt dat deze jongeman deel uit zou maken van de Jonge Fortuynisten, en gelet op zijn uiterlijk wordt daardoor het verband gelegd met de gabbercultuur of met extremistisch rechts.

Wij willen er met klem op wijzen dat deze jongeman niets met de Jonge Fortuynisten te maken heeft. Hij hoorde bij een groepje Haagse jongeren dat zich aansloot bij de demonstratie. Omdat het hier ging om een openbare demonstratie, is het voor ons onmogelijk na te gaan wie er allemaal meelopen. Het Keltisch kruis, dat door velen wordt geassocieerd met het racistische `White Power', was ons in de duisternis van die avond niet eens opgevallen.

Na afloop van de demonstratie kregen wij ook nog de welgemeende complimenten van de aanwezige politie, omdat alles zo ordentelijk was verlopen. Zij namen dit ook als aanbeveling mee in hun rapport.

    • Alexander van Hattem
    • Vice-Voorzitter Jonge Fortuynisten