Illegalen op helft van bouwplaatsen

De Arbeidsinspectie heeft in 2002 op 45 van de 99 onderzochte bouwplaatsen illegale werknemers aangetroffen. Er is tegen 43 werkgevers proces-verbaal opgemaakt en vijftien werkgevers hebben een waarschuwing gekregen. Dat heeft de Arbeidsinspectie gisteren gemeld. In totaal trof de inspectie 129 illegale werknemers aan op 854 arbeidskrachten, zo'n 15 procent. Van hen kwam 78 procent uit voormalige Oostbloklanden en daarvan ongeveer de helft uit Polen.