Filosoof in dienst van VVD

VVD-fractieleider Jozias van Aartsen heeft de filosoof Luuk van Middelaar aangesteld als zijn `politiek secretaris'. Hij heeft dat vanmorgen aan de VVD-fractie meegedeeld. Van Middelaar begint als Van Aartsens assistent op algemeen politiek gebied per 1 april.

,,Ik houd wel van een beetje metapolitiek'', zegt Van Aartsen. ,,Ik denk graag na over ideologie en richtingsvragen in de samenleving''. Toen hij hoorde dat Van Middelaar (30) in het kabinet van eurocommissaris Bolkestein werkte en na twee jaar nieuwsgierig was geworden naar de nationale politiek, leek Van Aartsen dat zijn ideale politiek secretaris.

,,Ik ben benieuwd'', zegt Van Middelaar. ,,Mijn twee jaar in Brussel, vooral werkend met de Europese Conventie, hebben me geleerd dat er weliswaar een pril politiek debat op Europees niveau bestaat, maar dat het echte debat nog steeds op nationaal niveau wordt uitgevochten, als een mengeling van belangen en ideeën.''

Voor de nieuwe politiek secretaris van de VVD-fractie is de gang van Brussel naar Den Haag dan ook geen stap terug. ,,Ik ga niet mee met degenen die menen dat de staatssouvereiniteit steeds verder wordt uitgehold en de echte beslissingen in Brussel of op Wall Street vallen. Dat is echt onzin.''

Van Middelaar is vooral bekend door zijn in 2000 verschenen boek Politicide, eigenlijk zijn afstudeer scriptie bij de Groningse hoogleraar F. Ankersmit. Daarin beschrijft hij hoe Franse intellectuelen in meerderheid vanaf 1945 ,,moord op de politiek'' hebben gepleegd: in naam van brede, historische doelstellingen versmaadden zij het politiek bedrijf als verachtelijk, praktisch gedoe. Speelt iets dergelijks in Nederland?

,,Misschien in zoverre dat er in Frankrijk soms de neiging bestond om politiek vooral als een technocratische bezigheid te willen beschouwen'', meent Van Middelaar. ,,Zoiets heb je in Nederland ten tijde van Paars gezien, toen er eigenlijk nauwelijks oppositie was en men elk politiek conflict uit de weg ging. Nu zie je in de politiek nieuwe scheidslijnen ontstaan. Daar zijn democratie en parlement ook voor bedoeld: dat conflicten worden uitgesproken.''

Pas in Brussel is Van Middelaar lid geworden van de VVD. ,,Ik was eerst politiek ongebonden. Maar de intellectueel als `politicus zonder partij', zoals Menno ter Braak wilde, bestaat niet. Met iedere politieke uitspraak begeef je je in het politieke krachtenveld.''