Antisemitisme 2

In de krant van 8 januari wordt als voorbeeld van een antisemitische uiting onder meer het roepen van `Sharon kindermoordenaar' genoemd. Voor degenen die het nieuws een beetje volgen, moet het duidelijk zijn dat het hier om een uiting van verontwaardiging over het beleid van de huidige Israëlische regering gaat. Dit beleid heeft tot opvallend veel doden onder Palestijnse kinderen geleid en daar is het protest tegen gericht. Er wordt hier geen enkele link gelegd met ras of godsdienst. Het kwalificeren van deze uiting als antisemitisch lijkt dan ook een zoveelste poging om degenen die kritiek hebben op het huidige Israëlische beleid, monddood te maken door hen als antisemiet in de hoek te zetten. Dit soort onzorgvuldigheden doet sterke twijfel rijzen over de objectiviteit en de conclusies van het onderzoek.