Antisemitisme 1

Er is sprake van een toename van jodenhaat, concludeert een onderzoek van de Anne Frank Stichting en de Leidse universiteit naar racisme en extreem-rechts geweld in 2002 (NRC Handelsblad, 8 januari). De toename van antisemitische geweldplegingen zou verontrustend zijn. Een voorbeeld van dit antisemitische geweld is volgens de onderzoekers de uitroep `Sharon kindermoordenaar' tijdens een pro-Palestina demonstratie.

Hier is sprake van een ernstig misbruik van zowel het woord `geweldpleging' als van het woord `antisemitisme'. Dat de Israëlische regering kritiek op haar beleid tegenover de Palestijnen probeert te smoren door misbruik te maken van het woord `antisemitisme' is ernstig, dat de Anne Frank Stichting zich bij dit Israëlische beleid aansluit is zonder meer verbijsterend. Hierdoor wordt niet alleen het woord antisemitisme volkomen uitgehold, maar wordt ook schade toegebracht aan onze democratie. Want ieder die het beleid van Israël afwijst, moet zich vrij voelen kritiek te uiten, zonder van antisemitisme beschuldigd te worden.

Van de Anne Frank Stichting hadden we mogen verwachten dat zij opkomt voor het zuiver houden van de discussie rond het antisemitisme en dat zij krachtig stelling neemt tegen de onwaardige wijze waarop de Israëlische regering en de met haar verbonden instellingen dit woord misbruiken. Zij zou er juist bij instellingen die racisme registreren, op aan moeten dringen het begrip `antisemitisme' zuiver te houden, en zeker niet moeten samenwerken met organisaties die het Israëlische beleid op dit punt hebben overgenomen. Het voorbeeld `Sharon kindermoordenaar' is extra pijnlijk, omdat Sharon medeverantwoordelijk is voor de massamoord in het Palestijnse vluchtelingenkamp Sabra en Shatila, waarbij ook grote aantallen kinderen omkwamen. Een door de Israëlische regering ingesteld onderzoek door de commissie-Kahane heeft dit bevestigd, en Sharon moest als minister van Defensie terugtreden. Meent de Anne Frank Stichting dat we moeten zwijgen, als een massamoord Palestijnse kinderen treft?