Allochtonen uiten lof over rapport-Blok

Organisaties van allochtonen hebben positief gereageerd op de inhoud van het eindrapport van de parlementaire commissie die het integratiebeleid heeft onderzocht.

,,Een dapper en evenwichtig rapport'', ,,een herkenbaar beeld van het gevoerde integratiebeleid'' en ,,het doet ons goed om te horen dat veel allochtonen goed integreren''.

Dat waren gisteren de reacties van organisaties van minderheden als respectievelijk het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum, het Inspraak Orgaan Turken (IOT) en het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) op het eindrapport Bruggen bouwen van de parlementaire commissie-Blok die het integratiebeleid in de afgelopen dertig jaar onderzocht. Forum-directeur Harchaoui: ,,De commissie verdient een pluim omdat ze er voor heeft gekozen het over feiten en niet over beelden te hebben.'' Forum is het eens met de aanbeveling dat integratie een verplichtend karakter moet hebben.

De reactie van minderheden staat haaks op die van de politieke partijen in de Tweede Kamer die overwegend negatief reageerden. Ze omschreven het eindrapport als naïef, te weinig concreet en te vrijblijvend.

Het IOT vindt dat de partijen juist niet moeten proberen ,,elkaar te overtreffen in het aanwijzen van minderheidsgroepen als de schuldigen voor het vermeende mislukken van de integratie''. Het NCB vindt wel dat de commissie-Blok ,,wat meer politieke uitspraken had kunnen doen''. ,,We zullen de komende jaren met elkaar moeten omgaan'', aldus directeur I. Akel.

Ook VluchtelingenWerk Nederland is blij met de ,,afgewogen benadering'' van de commissie-Blok, maar vindt dat het effect van het integratiebeleid voor vluchtelingen (200.000 momenteel in Nederland) onvoldoende naar voren komt

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) reageert overwegend positief op het rapport. Met name wat betreft het pleidooi voor behoud van de regie door gemeenten bij de inburgering van nieuwkomers. ,,Dat spreekt ons zeer aan'', aldus de VNG. De voorstellen van de commissie-Blok voor differentiatie en spreiding in de discussie over concentratiewijken en zwarte en witte scholen zijn volgens de VNG ,,niet alle even gemakkelijk te realiseren''.

De Onderwijsbond CNV waardeert het dat in het rapport samenhang is aangebracht tussen wonen, werk en onderwijs. ,,Daarmee onderstreept de commissie terecht de opvatting dat de integratieproblematiek meer is dan een onderwijsprobleem'', aldus het CNV.

De aan de FNV gelieerde Algemene Onderwijsbond (AOb) prijst de uitspraak van de Commissie-Blok dat allochtonen een groot deel van hun onderwijsachterstand hebben ingelopen . ,,Het is daardoor duidelijk dat leraren en leerlingen op achterstandsscholen de afgelopen decennia een enorme prestatie hebben geleverd''. Die is volgens de AOb niet altijd op de juiste waarde geschat.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ziet de aanbevelingen van de Commissie-Blok vooral ,,als handvatten die laten zien dat het kabinet op de goede weg is''. Ze zei gisteren, in een reactie namens het kabinet, ,,niet echt nieuwe ideeën uit het rapport te zijn tegengekomen om de integratie te bevorderen''. Eurocommissaris F. Bolkestein (VVD), een van de eersten die begin jaren negentig zeiden dat de integratie van grote groepen allochtonen niet goed verliep, noemde het rapport gisteren in de televisierubriek Netwerk ,,vlak en vanzelfsprekend''. Hij weet dat aan de brede samenstelling van de commissie die volgens hem leidt tot ,,vlakke conclusies''. Hij noemde het een ,,gemis'' dat de commissie weinig aandacht besteedt aan de islam.