Weer zangeres op Afghaanse televisie

Niet de religieuze conservatieven in het land, maar de regering maakt uit of de staatstelevisie uitzendigen met zangeressen op het scherm kan brengen. Dat heeft de Afghaanse president Hamid Karzai zaterdag gezegd. Zijn uitspraak werd 's avonds gevolgd door het opnieuw vertonen van een optreden van een zangeres op de televisie in de hoofdstad Kabul.

Vorige week maandag waren voor het eerst in bijna twaalf jaar zangeressen op het beeldscherm te zien, en dat leidde toen tot grote opwinding. Afgelopen donderdag liet de publieke omroep evenwel weten dat het oude verbod op uitzendingen met zangeressen opnieuw van kracht was. Daartoe was besloten na protesten van conservatieve leden van het Hooggerechtshof. Die vinden het publieke optreden van zangeressen in strijd met de islam.

Volgens waarnemers in de hoofdstad zijn nu de `gematigde' krachten aan de winnende hand. Onlangs namen leiders uit heel Afghanistan een nieuwe grondwet aan waarin staat dat man en vrouw gelijk zijn, maar ook dat geen enkele wet in strijd mag zijn met de islam. Wie dat laatste bepaalt, is evenwel een open vraag en geeft in ieder geval veel aanleiding tot discussie. President Karzai zei zaterdag dat televisie-optredens van zangeressen decennialang heel normaal zijn geweest. Toen het communistische regime in 1992 in elkaar stortte en islamitische strijdgroepen de macht grepen, kwam er een eind aan