Streng plan voor banengroei in België

De Belgische paarse coalitie heeft een akkoord bereikt over maatregelen die werkgelegenheid en concurrentiekracht moeten vergroten. Werklozen worden harder aangepakt, lasten op ploegen- en nachtarbeid gaan omlaag en elektriciteit voor bedrijven wordt goedkoper.

,,Voor zaken die jaren onbespreekbaar waren, is nu het begin van een oplossing gegeven'', zei de liberale premier Verhofstadt gisteren na een tweedaagse bijeenkomst op een kasteel in het Waalse Gembloers. Het vorig jaar aangetreden kabinet wil het aantal banen tot 2007 met 200.000 opvoeren. Er loopt al een programma tot 2005 voor lagere belasting op arbeid. Het kabinet stelt besluiten over het politiek gevoelige pensioenprobleem (het geringe aantal nog actieve 55-plussers) uit tot na de regionale verkiezingen van 13 juni.

Het kabinet-Verhofstadt kreeg steeds meer kritiek, omdat de liberale en socialistische partners kibbelden en besluiten over banen uitbleven. De kritiek bereikte een hoogtepunt, toen Ford-Genk onlangs besloot om 3.000 arbeidsplaatsen te schrappen. De lasten op arbeid in België behoren tot de hoogste in Europa. De president van de Belgische Nationale Bank, Quaden, onderstreepte vorige week dat het aantal arbeidsplaatsen bij een verwachte economische groei van 2 procent dit jaar slechts met 16.000 zou toenemen.

Volgens de kabinetsbesluiten zullen werklozen geleidelijk hun uitkering verliezen, indien zij weigeren een baan te zoeken of een opleiding te volgen. Arbeidsbureaus gaan strenger controleren. Door rekening te houden met regionale verschillen in werkloosheidsduur zal de aanpak in Wallonië minder streng zijn. Hiermee werden bezwaren van de Franstalige Parti Socialiste weggenomen. De strijd tegen sociale fraude – omgedoopt tot `respect voor de sociale solidariteit' – wordt opgevoerd. Sociale lasten op goedkope arbeid gaan omlaag. Het kabinet wil heffingen op elektriciteit voor grote gebruikers in het bedrijfsleven maximeren en de heffingen voor zo'n 145.000 kleinere bedrijven verlagen. Meer concurrentie in de elektriciteitsproductie moet de prijzen verder drukken. Heffingen op doorvoer van elektriciteit naar het buitenland, ook Nederland, gaan omhoog. Werkgevers spraken van een ,,stap in de goede richting''. Vakbonden kritiseren de hardere aanpak van werklozen.

De horeca wordt tegemoetgekomen door aftrekbaarheid van zakendiners te vergroten van 50 naar 75 procent, wat de sector 50 miljoen euro kan opleveren. Het kabinet wil verder de vestigingsregels voor bedrijven versoepelen en minder ingewikkeld maken. Op basis van de zogenoemde `Ikea-wet' zullen ook bijna 400 eerder afgewezen aanvragen opnieuw in behandeling worden genomen, wat ruim 5.000 banen kan opleveren. Het sociaal statuut van zelfstandigen wordt verbeterd, terwijl bureaucratie voor starters wordt verminderd.

Het kabinet wil verder pakjesbedrijf DHL tegemoetkomen, dat had gedreigd zijn Europese distributiecentrum op vliegveld Zaventem naar het buitenland te verplaatsen als er de komende jaren niet meer nachtvluchten mogen bijkomen. Uiterlijk september wordt besloten of DHL op Zaventem kan blijven of dat een alternatief in Wallonië wordt geboden. DHL wil meer dan 10.000 nieuwe directe en indirecte arbeidsplaatsen creëren.